Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Bezpečnost strojních zařízení: novinky firmy Euchner pro rok 2022

Německá firma Euchner patří k předním světovým výrobcům komponent určených k zajištění bezpečnosti osob pracujících na strojních zařízeních. Před více než patnácti lety použila jako první unikátně kódované RFID transpondéry integrované do bezpečnostních zámků a spínačů. Výrobky firmy Euchner jsou známé svým precizním zpracováním, kvalitou a důrazem na ne­ustálé inovace. Tento článek představí některé z novinek uvedených na trh v roce 2022.

 

Bezpečnostní dveřní zámky CTA

Společnost Euchner nabízí mnoho typů bezpečnostních zámků s unifikovaným tvarem a rozměry, což usnadňuje jejich integraci do strojních zařízení. Podle požadavků dané úlohy je možné bez nutnosti změny konstrukčního řešení volit mezi několika typy tradičních elektromechanických zámků nebo moderních zámků řady CTP využívajících unikátně kódované RFID transpondéry integrované v aktuátoru. Aktuátory mají vysokou úroveň kódování podle ČSN EN ISO 14119, a poskytují proto velmi účinnou ochranu proti ochromení blokovacích zařízení rozumně předvídatelným způsobem. Zámky pak dosahují úrovně vlastností PL e podle ČSN EN ISO 13849-1.

Zámky řady CTP s plastovým tělem a kovovou spínací hlavou mají výborný poměr ceny k výkonu a jsou vhodné pro běžné po­užití, nová typová řada CTA (obr. 1) je určena zejména do těžkých provozních podmínek.

Největší novinkou řady CTA je použití velmi robustního celokovového pouzdra a inovovaného aktuátoru, díky čemuž vzrostla maximální držící síla Fmax až na 8 000 N. To znamená držící sílu FZh podle ČSN EN ISO 141191) přes 6 000 N a vynikajících 4 000 N podle nové metodiky měření používané firmou TÜV Süd.

Celokovové provedení je ideální pro po­aužití na obráběcích strojích a všude tam, kde hrozí poškození, ať už mechanické, nebo vlivem vysoké teploty okolí, zásahem roztaveného kovu, jisker apod. Za zmínku stojí také „samočisticí“ konstrukce spínací hlavy s velkými otvory ze všech stran – po zasunutí aktuátoru dovnitř jsou nečistoty z druhé strany vytlačeny ven, nikde se nepěchují a nemají vliv na spolehlivou funkci zámku. Špony, piliny a vysoká prašnost už tak nepředstavují zásadní problém.

Velkou inovací je také možnost dodatečné zákaznické instalace únikového uvolnění jištění na zadní stranu zámku (obr. 2) v případě, že to úloha vyžaduje. Stačí demontovat továrně dodávanou krytku a instalovat ovládací osu s hřibovitým tlačítkem. Celý mechanismus lícuje se zadní stranou zámku, a není tedy nutné pro něj v místě montáže vyrábět prohlubeň. Stiskem hřibovitého tlačítka se odemkne zámek zevnitř chráněného prostoru a osoby nechtěně uvězněné uvnitř mohou uniknout. Přitom se vypnou bezpečnostní výstupy a následně se zastaví nebezpečné pohyby stroje.

Zámky CTA mají polovodičové výstupy OSSD (Output Signal Switching Device) s testovacími pulzy pro detekci zkratů a k nadřazenému bezpečnostnímu systému se připojují pomocí konektorů M12 nebo velmi robustních M23. Existují i verze určené pro přímé připojení k decentralizovaným modulům vstupů a výstupů od různých výrobců – u nich stačí použít propojovací kabely s konektory M12 na obou stranách. Nezapomnělo se ani na podporu průmyslu 4.0: diagnostická a provozní data lze po připojení ke komunikačnímu modulu GWY-CB přenášet prostřednictvím komunikačního standardu IO-Link.

 

Bezpečnostní dveřní systémy MGB2 Modular nově i s rozhraním EtherCAT/FSoE

Pro rozsáhlejší instalace nabízí Euchner modulární bezpečnostní dveřní systém MGB2 Modular (obr. 3), který se k nadřazenému bezpečnostnímu systému připojuje pomocí datové sběrnice s bezpečnostním protokolem. Kromě již dobře zavedeného komunikačního modulu s rozhraním Profinet/Profisafe byly na trh uvedeny také nové modely s rozhraním EtherCAT a EtherCAT P (připojení napájení i datové komunikace jediným konektorem M8). Každý komunikační modul je vybaven dvěma datovými konektory, aby bylo možné vzájemné spojování do řetězce (daisy chain). Nejdůležitější však je, že moduly podporují protokol FSoE (FailSafe over EtherCAT), takže přenášejí nejen signály od ovládacích prvků, ale i bezpečnostní signály. Tím se zásadně zjednoduší a zlevní provedení kabeláže. Na vysoké úrovni jsou i detailní možnosti vzdálené diagnostiky.

Bezpečnostní dveřní systém MGB2 je velmi flexibilní a dokáže se přizpůsobit dané úloze, velmi snadné jsou i dodatečné změny konfigurace nebo rozšíření systému. K jednomu komunikačnímu modulu s rozhraním EtherCAT lze připojit až šest jisticích modulů pro ochranné dveře nebo pro instalaci ovládacích prvků. Vzájemně se propojují běžným kabelem s konektorem M12, data i napájení jsou přenášena společně, kabeláž je tedy velmi levná a prostorově úsporná.

Jisticí moduly mají funkce detekce polohy dveří a jejich jištění (zamykání) s úrovní vlastností PL e. Jsou velmi robustní, mají velkou držící sílu, snášejí nárazy s energií vysoce přesahující předepsané hodnoty pro ochranná oplocení a lze je používat jak pro dveře na závěsech (univerzální pro levé i pravé dveře), tak i na posuvných dveřích.

Ke každému z nich se instaluje modul vnější kliky, který má integrovaný mechanismus LOTO pro instalaci visacích zámků. Tak lze chránit osoby vstupující dovnitř chráněného prostoru před neočekávaným spuštěním stroje. Volitelně je také možné instalovat modul vnitřní únikové kliky, která má červenou barvu a funguje jako únikové uvolnění jištění. Jediným pohybem tak lze ochranné dveře zevnitř chráněného prostoru odemknout a otevřít.

Každý jisticí modul obsahuje dva sloty pro submoduly s ovládacími prvky, které je možné v případě poškození dokonce měnit za chodu (hot-plugging). Submodulů existují desítky typů: mohou obsahovat tlačítko nouzového zastavení, různý počet prosvětlených ovládacích tlačítek, přepínače ovládané rukou i klíčkem, indikátory a další. Barvu tlačítek lze měnit pomocí vkládacích barevných vložek, které na sobě mohou mít i piktogramy vysvětlující funkci tlačítka. Dostupný je rovněž submodul s konektorem pro připojení souhlasného povelového zařízení (potvrzovacího tlačítka), které může být užito třeba k povolení chodu stroje při otevřených ochranných dveřích. Specialitou jsou submoduly MSM, které fungují jako decentralizované vstupy. Jsou vybaveny třemi konektory M12 a lze k nim připojit bezpečnostní prvky s bezpotenciálovými nebo polovodičovými signály OSSD a přenést informace o jejich stavu prostřednictvím sběrnice do nadřazeného systému. Tam, kde je třeba instalovat více ovládacích prvků nebo kde není zapotřebí jištění dveří, lze po­užít rozšiřující moduly MCM: ty obsahují prostor pro instalaci dvou nebo čtyř submodulů.

Pro méně rozsáhlé a jednodušší úlohy nabízí firma Euchner také bezpečnostní dveřní systémy MGB2 Classic s podobnými možnostmi, avšak bez průmyslových sběrnic – s polovodičovými výstupy OSSD a připojením přes násuvné svorky.

(EUCHNER electric s. r. o.)

 

 1)    Pozn. red.: Podle ČSN EN ISO 14119 je držící síla definována jako taková síla, „kterou může vydržet jisticí zařízení, aniž by bylo poškozeno, takže jeho další použití nebude znehodnoceno a ochranný kryt zůstane ve své poloze.“ V anglické verzi normy je používán termín holding force a obvykle se (v rozporu s normou) překládá jako přídržná nebo přidržovací síla (force that a guard locking device can withstand without being damaged so that its further use will not be impaired and the guard will not leave the closed position).

FZh je z německého termínu Zuhaltekraft a z maximální síly Fmax se vypočítá podělením koeficientem bezpečnosti.

 

Obr. 1. Bezpečnostní zámek Euchner CTA

Obr. 2. Únikové uvolnění jištění pro dodatečnou montáž

Obr. 3. Bezpečnostní dveřní systém MGB2 Modular s rozhraním EtherCAT