Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Bezpečné programování v prostředí Automation Studio

Společnost B&R nabízí modernizovanou verzi nástroje SafeDesigner Version 2.90 s funkcí grafického porovnávání projektů bezpečnostních systémů. Nástroj SafeDesigner jako nedílná součást vývojového prostředí Automation Studio zajišťuje bezpečnost a spolehlivost při programování citlivých funkcí souvisejících s bezpečností zařízení a osob. Velmi restriktivní postup změnového řízení zavedený v nástroji dokonale chrání bezpečnostní systémy před jakýmikoliv neoprávněnými změnami.

Současná funkce porovnávání variant projektu je ve verzi SafeDesigner 2.90 doplněna grafickým zobrazením. Uživatelé nyní mají pohotově k dispozici přehled všech změn provedených v bezpečnostním systému, takže mohou rychleji a s menší námahou zjistit jejich dopad na jednotlivé bezpečnostní funkce. Funkce porovnávání projektů v nástroji SafeDesigner 2.90 umožňuje objektivně stanovit potřebné verifikační a validační procedury a analyzovat rozdíly mezi jednotlivými generacemi strojů. Projekty není nutné před porovnáváním zkompilovat, takže nástroj SafeDesigner 2.90 umožňuje uživatelům porovnávat i neznámé nebo prozatímní, dosud nezkompilované verze softwaru.

V nástroji SafeDesigner jsou mj. využity také některé komponenty z otevřené technické platformy podporované sdružením Safety Alliance, která výrazně usnadňuje vývoj, integraci a použití systémů zajišťujících funkční bezpečnost strojů (www.safety-alliance.de).

B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com , www.br-automation.com