Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Bezpečné připojení řídicího systému Simatic S7-1500 k Ethernetu

Siemens vyvinul komunikační procesor Simatic CP 1543-1, který umožňuje bezpečně připojit řídicí systém Simatic S7-1500 k ethernetovým sítím. Nový komunikační modul kombinuje různé zabezpečovací prostředky – např. SPI-firewall (Stateful Packet Inspection), dotazy na heslo nebo protokoly pro šifrovaný přenos dat (FTPS a SNMPv3). Výsledkem je ochrana jednotlivých řídicích jednotek S7-1500 i celých automatizačních celků před neoprávněným přístupem.

Nový komunikační procesor podporuje také protokol IPv6, otevřené spojení s použitím protokolů TCP a UDP i protokol S7. Veškeré funkce modulu se nastavují v inženýrském prostředí TIA Portal V12. Komunikační procesor předává své diagnostické informace řídicí jednotce S7-1500, takže je uživatel může sledovat a vyhodnocovat na čelním displeji jednotky, v prostředí TIA Portal nebo prostřednictvím webového serveru systému S7-1500.

Nový komunikační procesor též s použitím protokolu NTP (Network Time Protocol) zajišťuje časovou synchronizaci s řídicí jednotkou Simatic S7-1500. Tato funkce mimo jiné pomáhá snáze identifikovat komunikační protokoly, zprávy o chybách či problémy se synchronizací v síti.

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.com,  e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com