Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Bezdrátový přenos v síti Wireless DeviceNet

Automa 11/2001

(Bk)

Bezdrátový přenos v síti Wireless DeviceNet

Nové jednotky Wireless DeviceNet (WD30) ze sortimentu firmy Omron jsou určeny pro bezdrátové spojení mezi uživatelem a libovolným přístrojem v síti DeviceNet. Při použití jednoho nadřízeného členu a více podřízených jednotek je možné vytvořit síť s hvězdicovou nebo i jinou topologií s dosahem 240 m. Několik nadřízených jednotek instalovaných v jediné síti DeviceNet (multimaster) umožňuje realizovat systém s volně přizpůsobitelnou topologií.

Obr. 1.

Bezdrátová komunikační síť Wireless DeviceNet je vhodná do oblastí, kde buď vůbec nelze použít spojení kabelem, nebo kde je použití kabelu spojeno s velkými náklady. Wireless DeviceNet kombinuje tři postupy, známé z moderních bezdrátových komunikací: rozklad signálu do frekvenčního pásma, frekvenční přeskoky a směrové antény. Rozklad signálu do celé šířky dostupného frekvenčního pásma umožňuje dosáhnout velmi krátké doby přenosu zpráv. Metoda frekvenčních přeskoků dovoluje v jednom pásmu přenášet několik zpráv najednou. Bezdrátový transceiver DeviceNet přijímanou zprávu při opětovném vysílání posune o zlomek frekvenčního pásma, aby se tak zabránilo možným přeslechům a chybám přenosu. Směrové antény přijímají v první řadě signál z vysílače, který je přímo viditelný. Účinnost příjmu odražených signálů je mnohem menší a tyto signály, které mohou při odrazu ztratit část informace a způsobit chybu přenosu, jsou tak potlačeny. Wireless DeviceNet je první průmyslový bezdrátový komunikační systém, který využívá všechny tyto tři metody současně.

Potenciálně může síť Wireless DeviceNet obsahovat 32 nadřízených jednotek, každou s 32 podřízenými jednotkami. Lze tak vytvořit v podstatě libovolný komunikační systém podle požadavků uživatele. Wireless DeviceNet obsahuje i vnitřní ochranný systém, který nedovolí změnit nastavení zapojených účastníků bez znalosti přístupových kódů. Procedura nastavení spočívá ve specifické posloupnosti manipulace s přepínači, kterou je možné jen obtížně duplikovat. Pouhou změnou nastavení přepínačů, bez znalosti přepínací sekvence, nelze konfiguraci změnit.

Wireless DeviceNet je ideální pro průmyslové aplikace, především při manipulaci s materiálem, pro řízení dopravníků, montážních linek a mobilních zařízení, kde je ovládání kabelem obtížně uskutečnitelné.

[News Omron Corp., http://omron.netcast.nl]