Aktuální vydání

celé číslo

05

2020

snímače teploty

celé číslo

Bezdrátové snímače přiblížení

číslo 7/2004

Bezdrátové snímače přiblížení

ABB je první výrobce, který uvádí na trh bezdrátové snímače přiblížení. Stavbě strojů se tímto otevírají nové možnosti, neboť s bezdrátovým přenosem signálů mohou být významně sníženy náklady na kabelové rozvody pro velké množství snímačů ve výrobním stroji. Navíc se zvyšuje bezpečnost a roste spolehlivost výrobních zařízení.

Typickým příkladem aplikace pro nové bezdrátové snímače jsou výrobní linky v automobilovém průmyslu. Roboty a montážní stroje zde vykonávají svoji činnost v uzavřených buňkách. V každé takové výrobní buňce je průměrně padesát snímačů, přičemž tento počet může kolísat mezi třiceti a více než dvěma sty snímači.

Obr. 1.

Pro napájení a přenos signálu každého jednotlivého snímače bylo až dosud nutné instalovat kabely, a to s velkými náklady na inženýrink, montáž a uvádění do provozu. Případná přestavba montážního stroje podle přání zákazníka byla nákladná, protože bylo třeba měnit i kabelové rozvody. V provozu navíc vzniká právě u robotů a jiných pohybujících se zařízení riziko, že se kabel na kritických místech časem poškodí.

Vývojáři ABB vyvinuli kompletní řešení pro bezdrátovou komunikaci indukčních snímačů. Data jsou přenášena bezdrátově v 2,4GHz pásmu. Snímače jsou napájeny pomocí elektromagnetického pole. Použití baterií bylo zavrženo s ohledem na skutečnost, že jejich častá výměna není pro zákazníka žádoucí.

V každé výrobní buňce se nainstaluje kabel primární napájecí smyčky včetně vysokofrekvenčního zdroje napájení. Vzniklé elektromagnetické pole postačuje pro napájení všech snímačů ve výrobní buňce. Pro to byly vyvinuty obzvlášť energeticky úsporné snímače, které mají příkon pouhých 6 mW. Spojení s řízením zajišťuje vstupní modul, který může současně bezdrátově komunikovat až se 120 snímači.

Snímače poskytují zákazníkům podstatné výhody: není to pouze snížení nákladů na kabely, ale rovněž možnost vyvarovat se chyby způsobené vadnou nebo poškozenou kabeláží. Tím se výrazně zvyšuje bezpečnost systému. Prostřednictvím kontinuální kontroly přítomnosti snímačů je možné dosáhnout úrovně spolehlivosti, která v oblasti bezdrátových snímačů byla dosud neznámá.

Ing. Pavel Gallo, VAE ProSys

VAE ProSys s. r. o.
Varšavská 9a
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
tel.: 596 616 555
e-mail: vaeprosys@vaeprosys.cz
http://www.vaeprosys.cz

Inzerce zpět