Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Bezdrátové přístroje Yokogawa

Firma Yokogawa Electric Corporation představila letos v červ­nu přístroje s bezdrátovým přenosem využívající jako první na světě standard ISA100.11a. Zákazníkům byly první přístroje dodány v čer­venci. Uvedeny byly integrovaná bezdrátová brána a bezdrátové pře­vodníky tlaku a rozdílu tlaků řady EJX-B a převodníky vysílače tep­loty řady YTA (na obrázku od leva). Přístroje mají veškeré přednosti vlastní standardu ISA 100.11 a zejména velkou spolehlivost a infor­mační bezpečnost, širokou použitelnost ke sledování, diagnostice i ří­zení, provozní pružnost a vysokou míru kompatibility s existujícími kabelovými systémy.
 
Bezdrátové přístroje firmy Yokogawa jsou konstruovány k po­užití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Zdrojem energie jsou standardní monočlánky rozměru LR20 v pouzdru umožňujícím jejich výměnu kdekoliv v provozu. Připravováno je napájení s po­užitím solárního panelu nevyžadujícího údržbu. Při vývoji bez­drátových přístrojů bylo striktně dbáno na jejich kompatibilitu s již dodávanými zařízeními, aby zákazník nebyl nucen inves­tovat do propojení se stávajícími přístroji, a byly tak ochráněny dosavadní investice.
 
Bezdrátové přístroje se uplatní v různých oborech průmyslové au­tomatizace, které spojuje společný jmenovatel – obtížně proveditelná nebo drahá kabeláž. Zkušenosti z praxe s nyní dodávanými přístro­ji budou využity k realizaci bezdrátových variant dalších provozních přístrojů ze široké nabídky firmy Yokogawa.
 
Yokogawa GesmbH, CEE, tel.: 222 863 444, fax: 222 863 448, e-mail: pavel.novak@at.yokogawa.com, www.yokogawa.com/fbs