Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Bezdrátová komunikace v podání Phoenix Contact

Metody přenosu požadované informace lze rozdělit do skupin podle způsobu, jak se na tuto problematiku nahlíží. Pro tento článek je zvoleno kritérium, zda má být přenášena datová komunikace prostřednictvím sběrnice (např. Profinet, Ethernet, Modbus TCP/RTU, RS-232/422/485, Profibus apod.), nebo zda jde o signál v jeho binární nebo analogové podobě. Pro uvedené dvě základní skupiny nabízí firma Phoenix Contact komunikační prostředky založené na standardech Bluetooth, Trusted Wireless a WiFi. Konečné rozhodnutí, jaký způsob přenosu dat bude zvolen, závisí především na vzdálenosti, objemu dat a požadované rychlosti.
 

Bezdrátový přenos signálů

 
Přenos signálů je výhodný zejména pro své jednoduché nastavení a provoz. Není nutné využívat řídicí systém a komunikace se nastaví velice rychle, bez nutnosti využít počítač.
 
Pro přenos signálu na principu Trusted Wireless jsou nabízeny dvě varianty komunikačních stanic. Základní verze, určená pro jednosměrnou komunikaci, zvládá dva binární signály a jeden analogový signál 4 až 20 mA. Druhá varianta (obr. 1) je určena i pro obousměrnou komunikaci a lze ji rozšířit až osmi moduly, a tak přenášet až 66 binárních nebo 33 analogových signálů jednou přenosovou trasou, přičemž takových tras lze mít poměrně velký počet.
 
Uživatel si může zvolit, zda při výpadku signálu výstupy přejdou nulové hodnoty, nebo zůstanou na posledních aktuálních hodnotách. Po obnovení signálu se výstupy v každém případě samy přestaví na aktuální hodnoty.
 
Při využití Bluetooth pro přenos signálů lze dosáhnout v závislosti na podmínkách vzdálenosti 200 až 600 m. Sada ILB BT ADIO MUX (obr. 2) obsahuje buď směrové panelové antény, vhodné pro větší vzdálenosti, nebo všesměrové antény, vhodné pro lepší pokrytí okolí signálem. Celkem lze přenášet šestnáct binárních a dva analogové signály (4 až 20 mA, 0 až 10 V).
 

Bezdrátový přenos dat po sběrnici

 
Nová sada PSI-Bluetooth-Profibus od společnosti Phoenix Contact využívá standard Bluetooth pro bezdrátový přenos dat pomocí sběrnice Profibus. Techniku frekvenčního přeskakování, kterou zařízení Bluetooth používají, lze s výhodou využít zejména v místech, kde se vyskytuje velké množství kovových překážek nebo kde hrozí problém s koexistencí s ostatními bezdrátovými systémy. Sada se především vyznačuje rychlým uvedením zařízení do provozu, protože při vytváření spojení Bluetooth není nutná žádná konfigurace. Konvertory Bluetooth jsou předkonfigurovány pro spojení typu point-to-point. Po instalaci se zařízení automaticky připojí a umožní bezdrátovou komunikaci v síti Profibus s rychlostí datového přenosu 187,5 kb/s. Vysoce výkonný vysílač standardu Bluetooth 2.0 má dosah až 150 m.
 
Sada umožňuje rychle a za přijatelnou cenu realizovat komplexní spojení sítě Profibus s mobilními zařízeními tam, kde dříve bylo nutné použít vlečné řetězy, sběrací kroužky nebo podobný způsob elektromechanického spojení.
 

Bezdrátová síť WiFi v průmyslových podmínkách

 
S využitím adaptéru FL WLAN EPA (obr. 3) od společnosti Phoenix Contact lze do bezdrátových sítí založených na WiFi 802.11b/g spolehlivě, bezpečně a snadno integrovat různá automatizační zařízení. Kompaktní modul se stupněm krytí IP65 má integrovanou kruhově polarizovanou anténu, která zajišťuje spolehlivost rádiové komunikace v nepříznivých průmyslových podmínkách, kde se vyskytuje množství rušivých prvků. Modul lze rychle a snadno nainstalovat jako periferní zařízení prostřednictvím běžného Ethernetu, popř. některým z protokolů průmyslového Ethernetu, jako jsou např. Profinet, Modbus/TCP nebo Ethernet/IP.
 

Spolehlivé instalace po celém světě

 
Technické prostředky popsané v článku jsou pouze vybranou částí z velkého množství různých produktů pro bezdrátovou komunikaci, kterou firma Phoenix Contact s úspěchem nabízí po celém světě. Za svoji relativně krátkou existenci si již získaly důvěru zákazníků a počet instalací přesahuje 30 000.
Ing. Václav Chytil,
manažer produktů Automatizace,
 
Obr. 1. Komunikační stanice RAD-ISM-2400-SET-BD-BUS-ANT v maximální konfiguraci
Obr. 2. Sada ILB BT ADIO MUX
Obr. 3. Adaptér FL WLAN EPA