Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Bezdrátová komunikace prostřednictvím RS-485/232 na vzdálenost 12 km

Společnost Banner již mnoho let vyvíjí a vyrábí prostředky pro bezdrátový přenos signálů. V současné době představila svůj inovovaný produkt DX80 Data Radio Multi Hop pro bezdrátový přenos prostřednictvím RS-485/232 na vzdálenost přesahující 12 km.
 
Systém využívá metodu rozprostřeného spektra s kmitočtovými přeskoky FHSS (Fre­quency Hopping Spread Spectrum) v pásmu od 2,4 do 2,485 GHz, a tím je zaručena spo­lehlivost přenosu a taktéž odolnost systému proti rušení a cizím zásahům. DX80 Data Radio Multi Hop využívá ke komunikaci retranslační body, opakovače, které umožňují propojit síť na značnou vzdálenost.
 
Pomocí systému DX80 Data Radio Mul­ti Hop lze zajistit výkonný, cenově dostup­ný a bezpečný bezdrátový přenos dat i ze vzdálených a nebo špatně dostupných míst. Systém byl již mnohokrát úspěšně využit ve vodárenství, v těžkém průmyslu, ve strojí­renství atd.
 
DX80 Data Radio Multi Hop se využívá v součinnosti s moduly DX80 pro přenos signálů z provozních přístrojů do řídicího střediska (obr. 2). Celkem je možné zapo­jit 99 modulů DX80, takže je tento systém vhodný pro téměř každý případ použití. Jeho velkou předností je, že všechny moduly mo­hou být instalovány přímo ve venkovním prostředí o teplotě v rozsahu –40 až +85 °C.
 
Typicky se systém DX80 Data Radio Mul­ti Hop využije v těchto úlohách:
  • dálkový přenos dat,
  • záznam dat pro sledování procesů,
  • přenos signálů z otočných částí strojů,
  • snímání hladiny v nádržích,
  • vzdálené monitorování ropných věží a skladišť ropy,
  • monitorování čeřičů odpadních vod,
  • monitorování teploty skladovacích prostor.
Společnost Turck s. r. o. bezplatně vyzkouší, zda je daná lokalita vhodná pro bezdráto­vý přenos, a navrhne vhod­nou kombinaci jednotlivých modulů. Turck nabízí i na­stavení a zprovoznění celé­ho systému.
Jan Svárovský,
 
Obr. 1. Architektura systému Data Radio Multi Hop
Obr. 2. Zapojení systému DX80 Data Radio Multi Hop pro přenos signálů z provozních přístrojů do řídicího střediska
 
Tab. 1. Technické parametry systému DX80 Data Radio Multi Hop