Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Bezdrátová komunikace pro rozváděče i provozní prostředí

Společnost Siemens nabízí pro sítě IWLAN (Industrial Wireless LAN) dvě nové produktové řady rozšiřující možnosti využití bezdrá­tového přenosu dat v roz­váděčích a na úrovni strojů a zařízení v průmyslových provozech. Řada cenově výhodných modulů, které umožňují uživatelům levně a s minimálními požadavky na prostor zapojit do bez­drátové sítě vzdálené stroje či zařízení, zahrnuje kom­paktní přístupový bod Sca­lance W761-1 RJ45 a kli­entský modul Scalance W721-1 RJ45. Moduly mají krytí stupně IP20 a jsou určeny pro použití v rozváděči, ale v kombinaci s decentralizo­vanými periferiemi Simatic ET 200SP je lze instalovat i vně rozvá­děče. Podporují přenosové rychlosti až do 150 Mb/s. Produkty dru­hé řady jsou univerzální a s vyšší přenosovou rychlostí, až 300 Mb/s. Řada obsahuje přístupový bod Scalance W774-1 RJ45 a klientský mo­dul Scalance W734-1 RJ45, které umožňují přenášet data rychlostí až 300 Mb/s. Přístroje této druhé řady mají kompaktní a odolné hli­níkové pouzdro a slot pro výměnný hardwarový klíč Key-Plug W700 iFeatures. Prostřednictvím hardwarového klíče v nich lze dodatečně aktivovat doplňkové funkce, např. podporu protokolu iPCF (Industri­al Point Coordination Function). Přístroje jsou rozměrově kompati­bilní s řídicím systémem Simatic S7-1500.

 

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.cz/scalance