Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Bezdotyková detekce kapaliny stěnou nádrže

číslo 11/2003

Bezdotyková detekce kapaliny stěnou nádrže

S novým ultrazvukovým senzorem s obchodním označením levelprox (obr. 1) je možné identifikovat hladinu kapaliny přes stěnu nádrže z různých materiálů, např. oceli, korozivzdorné nebo smaltované oceli, skla apod. o tloušťce 1 až 15 mm. Předností senzoru levelprox je jeho jednoduchá montáž, výměna i změna polohy, při které se nemusí zasahovat do stěny nádrže.

Obr. 1. Obr. 2.

Princip činnosti snímačů levelprox byl čtenářům podrobně vysvětlen v čísle 11 v roce 2002 a v čísle 5 v roce 2003. Připomeňme, že letošní novinkou, představenou v čísle 5/2003, je to, že snímač je k dispozici ve verzi se dvěma pracovními režimy, označenými reverberation a echo. Nový režim echo ocení uživatelé, kteří potřebují měřit výšku hladiny velmi viskózních tekutin. Typickým příkladem může být jogurt: problém při měření výšky hladiny tu představuje skutečnost, že jogurt vytváří na stěně nádrže povlaky a usazeniny. V režimu reverberation tyto usazeniny ovlivňovaly přesnost měření, režim echo jejich vliv eliminuje. Režim reverberation je naproti tomu výhodný v aplikacích, kde jsou uvnitř nádrže pomocné konstrukce (např. míchadla) nebo obsahuje-li tekutina bubliny či nečistoty. Mezi oběma režimy se přepíná přepínačem DIP na snímači.

Senzor se nastavuje funkcí teach při prázdné a plné nádrži; senzor si tyto stavy zapamatuje. Funkci teach lze aktivovat buď tlačítkem na senzoru nebo externím vstupem. Nastavovací sekvence má tři kroky signalizované prostřednictvím LED na senzoru. Po úspěšném nastavení přejde senzor do pracovního režimu (run). Případná změna pracovního režimu se provádí ve dvou krocích.

Obr. 3.

Pod krytem ve tvaru slepé matice jsou na čelní ploše senzoru umístěny tři signalizační LED. Dále je zde pět přepínačů DIP pro nastavení spínací a rozpínací funkce výstupu, aktivaci a deaktivaci tlačítka teach a nastavení doby zpoždění výstupu v rozsahu 0 až 10 s (obr. 2).

Řada senzorů levelprox dále obsahuje typ LPRE-M30-xx (obr. 3) jako cenově výhodnou jednodušší variantu k základnímu typu ...-T50-.... Válcové pouzdro M30 se ke stěně nádrže jednoduše montuje do držáku s vnitřním závitem pro navaření nebo uchycení upínací páskou. Senzor se nastavuje s použitím funkce teach externě. Tento senzor neobsahuje přepínače DIP ani nastavovací tlačítko teach.

Snímače levelprox jsou výhodné pro aplikace v pivovarech, mlékárnách a v ostatních podnicích vyrábějících potraviny a nápoje, v čistírnách odpadních vod, v chemickém průmyslu, při měření obsahu olejů nebo maziv v nádržích a ve farmacii. V mnoha aplikacích je výhodou, že snímač měří přes stěnu nádrže, do které není třeba vytvářet žádný otvor. To je výhodné u žíravých a těkavých médií, u médií skladovaných za velkého tlaku nebo teploty. Skupinou aplikací, kde je použití snímačů levelprox zvláště výhodné, jsou výrobní procesy s vysokými nároky na hygienu. Skutečnost, že do nádrže není třeba vytvářet otvor, také významně snižuje možnost úniků látek z nádrže do okolního prostředí. Tyto úniky mohou způsobit nejen finanční ztráty, ale i ohrožení zdraví a životů obsluhy a životního prostředí v okolí technologie. V neposlední řadě je předností snímačů levelprox to, že se uživatel nemusí starat o kompatibilitu materiálu snímače s měřeným médiem, protože ty vůbec nepřijdou do styku. Vlastnosti snímače proto nemůže zhoršit ani koroze způsobená měřeným médiem. Společnost Turck v rámci svých služeb nabízí bezplatné vypracování návrhu řešení, zapůjčení senzorů a jejich vyzkoušení u zákazníka.

Jan David,
Turck s. r. o.

TURCK s. r. o.
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 518 766
fax: 495 518 767
GSM: 602 145 538, 742 260 950
mobil: 602 443 710
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz

Inzerce zpět