Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Beckhoff na veletrhu Achema: ze zóny 0 do cloudu

Společnost Beckhoff se letos účastnila veletrhu Achema. Uvedený veletrh procesní techniky, tedy techniky pro chemický, petrochemický, potravinářský a farmaceutický průmysl a další obory s převahou kontinuálních výrobních operací, není pro tuto společnost typický, protože firma Beckhoff působí především v oborech strojní výroby s diskrétními výrobními procesy. Proč se tedy letos veletrhu zúčastnila, zdůvodnil na tiskové konferenci její majitel Hans Beckhoff: cílem společnosti Beckhoff totiž je dosáhnout do roku 2021 podílu obratu firmy v procesním průmyslu alespoň 7 %. Proto bude rozšiřovat svou nabídku pro tyto obory i své marketingové aktivity. 

Řídicí systémy na platformě PC

Beckhoff nabízí pro obory procesního průmyslu spolehlivé řídicí systémy na platformě PC. Ta svou univerzálností pomáhá překonat tradiční bariéry mezi automatizací diskrétní a kontinuální výroby. Současně nabízí obsáhlou konektivitu, potřebnou pro moderní systémy řízení výroby. Respektuje však také specifika automatizace procesní výroby, zejména požadavky na dlouhodobou dostupnost a velkou spolehlivost řídicí techniky. Navíc pomáhá firmám z procesního průmyslu snižovat náklady a zkracovat dobu projektování a uvedení nových zařízení do provozu.

Distribuované systémy řízení využívající počítačovou řídicí techniku Beckhoff mohou být snadno propojeny s centralizovanou databází, kde se provádějí náročné analýzy průběhu výroby s cílem optimalizovat jej. Pro techniku Beckhoff je snadné i připojení do cloudu. Beckhoff tedy přináší široké možnosti vertikální i horizontální integrace, třeba i přesahující hranice podniku.

Dále budou uvedeny dva konkrétní příklady techniky Beckhoff určené pro procesní průmysl, s nimiž se mohli návštěvníci veletrhu Achema seznámit. 

Terminály pro bezpečnostní signály v prostředí s nebezpečím výbuchu

Terminály ELX pro EtherCAT byly doplněny o analogové vstupní moduly využívající TwinSAFE SC (Single Channel). Tyto terminály (obr. 1) tedy mohou být používány tam, kde je současně vyžadována ochrana proti nebezpečí výbuchu a funkční bezpečnost. Vysoce kompaktní I/O terminály jsou certifikované podle ATEX a IECEx a díky vestavěné oddělovací bariéře umožňují přímo připojit zařízení ze zóny 0/20. Vzhledem k implementaci TwinSAFE SC mohou být použity pro signály bezpečnostních systémů úrovně bezpečnosti PL d s kategorií zapojení Cat. 3 podle EN ISO 13849-1
a úrovně funkční bezpečnosti SIL 2 podle EN 62061. Nové terminály jsou k dispozici se dvěma nebo čtyřmi analogovými vstupy 0/4 až 20 mA, se vstupy pro odporové snímače teploty, termočlánky a tenzometry. V nabídce jsou dále jednokanálové moduly pro připojení jiskrově bezpečného inkrementálního snímače otáček. Ty dovolují např. řídit ventilátory umístěné v prostředí s nebezpečím výbuchu včetně zajištění jejich funkční bezpečnosti. 

Průmyslový počítač pro edge computing

Mimořádnou pozornost v současné době poutají jednotky pro edge computing. Co je to edge computing, jsme v časopise Automa psali např. v článku Aplikační platformy a internet věcí (2018, č. 4, str. 33 až 37). Firma Beckhoff na veletrhu Achema představila kompaktní průmyslové PC C6015 (obr. 2) jako ideální základ pro vysoce výkonný edge computing, umožňující využívat výhody internetu věcí novým, ale i dosavadním distribuovaným řídicím systémům. Průmyslový počítač vybavený procesorem Intel Atom s až čtyřmi jádry má dostatečný výkon pro sběr dat, jejich zpracování a předání do cloudu. Lákavá je především možnost doplnit těmito jednotkami stávající systémy a umožnit jim tak zapojit se do sítě průmyslového internetu věcí – přesně jak to předpokládá architektura NOA (NAMUR Open Architecture, viz Otevřená architektura NAMUR jako brána k využití přínosů průmyslu 4.0 v procesní výrobě, Automa, 2017, č. 4, str. 14 až 15). Získaná data je možné využít k analýzám s cílem snížit výrobní náklady, zvýšit kvalitu výroby, snížit spotřebu energie a surovin a lépe plánovat servisní zásahy v rámci prediktivní údržby. 

Beckhoff jako spolehlivý partner v procesním průmyslu

Společnost Beckhoff je sice známá především z oblasti řízení diskrétní výroby (ale také řízení techniky budov nebo rozvodných sítí), ale ani v oblasti procesní výroby není žádným nováčkem. Svědčí o tom příklady realizovaných projektů, které byly na tiskové konferenci představeny. Kombinace obsáhlé nabídky vysoce kvalitních hardwarových i softwarových produktů spolu se znalostmi a zkušenostmi techniků je základem pro to, aby společnost Beckhoff byla spolehlivým partnerem firmám z oboru procesního průmyslu.

Petr Bartošík