Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Beckhoff na MSV v Brně

číslo 8-9/2004

Beckhoff na MSV v Brně

Společnost Dyger, s. r. o., distributor výrobků firmy Beckhoff Industrie Elektronik GmbH pro Českou republiku a Slovensko, letos opět představí výrobky této firmy na MSV v Brně. Firma Beckhoff má velké ambice stát se vedoucím dodavatelem řídicích systémů pro stroje, strojní linky a řízení technického vybavení budov. Svědčí o tom i obchodní výsledky za rok 2003, kdy její obrat celosvětově narostl o 29 %. Tomuto trendu odpovídá i prodej na domácím trhu. Společnost Dyger proto přesídlila do nových prostor v areálu brněnského výstaviště, kde její pracovníci budou mít lepší podmínky k tomu, aby poskytovali odpovídající služby zákazníkům. V nových prostorách bylo také otevřeno školicí středisko firmy Beckhoff.

Obr. 1.

V článku jsou stručně popsány novinky od firmy Beckhoff, které budou v rámci programu Beckhoff New Automation Technology představeny na MSV 2004.

Real-time Ethernet – Beckhoff EtherCAT

Sběrnice EtherCAT je Ethernet s vlastnostmi reálného času s optimalizovaným protokolem uvnitř standardního ethernetového rámce. Na straně řídicího systému využívá EtherCAT cenově velmi výhodnou standardní ethernetovou kartu. Sběrnice EtherCAT umožňuje využít klasické topologie zapojení v různých kombinacích (hvězda, strom) při použití standardních síťových komponent, popř. lineární strukturu bez přídavných síťových zařízení, podobnou sběrnicovému systému. Komunikace probíhá po standardních ethernetových médiích, tj. krouceném páru vodičů či optickém kabelu, přenosovými rychlostmi 100 Mb/s, popř. i většími. Protokol EtherCAT přiřazuje jednotlivým vstupním a výstupním (I/O) zařízením vlastní identifikátory automaticky, bez nutnosti přidělovat jim IP adresy. Sběrnice EtherCAT zabezpečí spojení navzájem mezi jednotlivými řídicími stanicemi (programovatelnými automaty), mezi řídicími stanicemi a vzdálenými koncentrátory I/O jednotek a popř. až se samostatnými I/O svorkovnicemi. Protože dokáže přenést až 1 000 I/O logických proměnných za 30 µs, 200 analogových výstupních proměnných za 50 µs a údaje pro 100 řízených os za 100 µs, stává se sběrnice EtherCAT novým standardem komunikace v reálném čase pro ucelená řešení časově náročných řídicích úloh s produkty firmy Beckhoff.

Obr. 2.

EtherCAT Technology Group (ETG)

Sběrnice EtherCAT se velmi rychle stává také všeobecným průmyslovým standardem. Organizace ETG, která sběrnici podporuje, má v současné době již více než 60 členů z řad předních světových výrobců komponent pro průmyslovou automatizaci. Snahou členů je využít nový komunikační standard i ve svých zařízeních a aplikacích. Organizace ETG není uzavřená, je kdykoliv ochotna přijmout nové členy. O kvalitě řešení sběrnice EtherCAT svědčí mj. i to, že byla na významné výstavě National Manufacturing Week 2004 v Chicagu prohlášena za nejlepší produkt ve své kategorii.

Ovládací panely s vestavěnou inteligencí

Průmyslové ovládací panely s LCD řady Control Panel od firmy Beckhoff jsou nyní k dispozici také ve variantě se dvěma rozhraními Ethernet a dvěma USB a nainstalovaným operačním systémem Windows CE.NET nebo Windows XP Embedded.

Dvě ethernetová rozhraní umožňují oddělit úroveň podnikové informatiky (Information Technology – IT) a vlastní řízení technologického procesu. Tato koncepce je velmi vhodná právě při použití s komunikační sběrnicí s vlastnostmi reálného času EtherCAT. Zákazník tak v současné době může volit mezi přenosem dat prostřednictvím Ethernetu, rozhraní DVI/USB nebo sběrnice CP Link. Panely jsou k dispozici s úhlopříčkou délky od 6,5" do 20" v provedení s dotykovou obrazovkou nebo klávesnicí. Samozřejmá jsou také zákaznická řešení potisku, popř. i provedení panelu např. s instalovaným tlačítkem nouzového zastavení, čtečkou karet apod., jak je patrné z obr. 1.

Obr. 3.

Inteligentní svorky

Uvedením nové řady svorek s označením KM na trh reaguje firma Beckhoff na vzrůstající požadavky výrobců strojů a strojních linek na počet a hustotu použitých I/O signálů. K dispozici je řada digitálních I/O s hustotou 16, 32 nebo 64 I/O signálů v jednom modulu, která dohromady s dosavadní standardní nabídkou, zahrnující více než 120 typů inteligentních I/O svorek, skutečně umožňuje zákazníkům vytvořit sestavu distribuovaných inteligentních svorek optimální pro daný účel (obr. 2). Pro zákazníky používající systémy od firmy Beckhoff k řízení technického vybavení budov jsou jistě zajímavé svorky EnOcean pro soustavy s bezdrátovým přenosem. Mnozí uživatelé jistě uvítají také svorkovnicové moduly komunikující po sběrnicích LON/LIN, EIB a e-drive.

Bezpečnostní svorky TwinSAFE

Otázka bezpečnosti je mezi výrobci strojů a strojních linek v současné době jednou z nejdiskutovanějších. Firma Beckhoff v této oblasti přichází s řešením nazvaným TwinSAFE (obr. 3). Její bezpečnostní inteligentní svorky jsou certifikovány podle norem EN 61508 pro SIL3, EN 954 pro kategorii bezpečnosti 4 a DIN V VDE 19251 pro kategorii AK 6. Ke svorkám typu TwinSAFE je možné připojit všechny běžné bezpečnostní senzory bez požadavku na vlastní oddělenou komunikační sběrnici. V bezpečnostních inteligentních svorkách TwinSAFE jsou již předem připraveny typické bezpečnostní funkce vyžadované při automatizaci strojů a strojních linek, např. tlačítko nouzového zastavení, bezpečnostní senzory polohy krytů stroje nebo dvouruční ovládací pult.

Obr. 4.

Řízení rotačního pohybu – servopohony

Jako nedílnou součást komplexních automatizačních řešení nabízí firma Beckhoff také servopohony. Nová řada výkonnějších synchronních servomotorů AM3000 mj. díky svým menším rozměrům usnadňuje montáž (obr. 4). V neposlední řadě lze tyto servomotory použít i v aplikacích, kde to z cenových důvodů dříve nebylo možné. Pro řízení hřídelí je k dispozici velmi zajímavá novinka – inteligentní svorka pro řízení krokových motorů ve variantě se snímačem úhlové polohy i bez něj.

Závěr

Při automatizaci strojů a strojních linek a řízení technického vybavení budov s použitím řídicích systémů od firmy Beckhoff je možné, ke spokojenosti zákazníka, maximálně využít výkon stroje. O schopnosti systémů dodávaných firmou Beckhoff obstát v konkurenci jistě svědčí i již zmíněné dosavadní obchodní výsledky dosahované jak na zdejším trhu, tak i v celosvětovém měřítku.

Ing. Jiří Holík, Dyger, s. r. o.

Dyger, s. r. o.
Purkyňova 99
612 00 Brno
tel.: 541 321 004
fax: 541 249 208
e-mail: info@dyger.cz
http://www.dyger.cz

Inzerce zpět