Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Bartholdiho cena pro Georga H. Endresse

Georg H. Endress (1924 až 2008) byl nejen zakladatelem společnosti Endress+Hauser (spolu s Ludwigem Hauserem), ale také průkopníkem myšlenky společenské odpovědnosti firem a regionální spolupráce. Za jeho činnost v této oblasti mu nyní byla sdružením hornorýnských univerzit udělena in memoriam čestná Bartholdiho cena – cena, u jejíhož zrodu v roce 2001 sám stál. Rok 2001 byl evropským rokem jazyků, a proto je Bartholdiho cena zaměřena na spolupráci v regionu mezi třemi zeměmi a dvěma jazykovými oblastmi: francouzsky a německy hovořícími oblastmi Švýcarska, Německa a Francie. Pojmenována je po Fredericu Augustu Bartholdim, sochaři z francouzského Alsaska, jehož nejznámějším dílem je socha Svobody v New Yorku. Cena je určena pro podporu přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání a mezinárodních studijních programů, zvláště v ekonomických oborech a marketingu. Georg H. Endress viděl právě v přeshraniční spolupráci univerzit v oblasti horního Porýní velkou příležitost, jak vychovat vzdělané odborníky s mezinárodním rozhledem. Cena, spojená s finanční odměnou od jednoho do čtyř tisíc eur (finanční odměna se uděluje ve všech kategoriích kromě čestných cen), je udělována za referát o zahraniční stáži nebo studijní praxi, a to nejen v rámci regionu horního Porýní: letos např. získal první cenu referát Fabiána Zegowitze z francouzského centra Univerzity ve Freiburgu o stáži u německo-tuniské obchodní a průmyslové komory. Další oceněné práce se týkaly stáží v Evropě, v USA a na Novém Zélandu.

Společnost Endress+Hauser byla založena v roce 1953 v německém Lörrachu. V roce 1960 byla otevřena pobočka ve švýcarském Reinachu (kde má nyní firma sídlo) a v roce 1962 v Saint Louis ve Francii. Nyní Endress+Hauser zaměstnává více než 9 000 lidí v sedmdesáti zemích světa. S přes­hraniční spoluprací má tedy sama bohaté zkušenosti.

(Bk)