Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Bartholdiho cena pro Georga H. Endresse

Georg H. Endress (1924 až 2008) byl nejen zakladatelem společnosti Endress+Hauser (spolu s Ludwigem Hauserem), ale také průkopníkem myšlenky společenské odpovědnosti firem a regionální spolupráce. Za jeho činnost v této oblasti mu nyní byla sdružením hornorýnských univerzit udělena in memoriam čestná Bartholdiho cena – cena, u jejíhož zrodu v roce 2001 sám stál. Rok 2001 byl evropským rokem jazyků, a proto je Bartholdiho cena zaměřena na spolupráci v regionu mezi třemi zeměmi a dvěma jazykovými oblastmi: francouzsky a německy hovořícími oblastmi Švýcarska, Německa a Francie. Pojmenována je po Fredericu Augustu Bartholdim, sochaři z francouzského Alsaska, jehož nejznámějším dílem je socha Svobody v New Yorku. Cena je určena pro podporu přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání a mezinárodních studijních programů, zvláště v ekonomických oborech a marketingu. Georg H. Endress viděl právě v přeshraniční spolupráci univerzit v oblasti horního Porýní velkou příležitost, jak vychovat vzdělané odborníky s mezinárodním rozhledem. Cena, spojená s finanční odměnou od jednoho do čtyř tisíc eur (finanční odměna se uděluje ve všech kategoriích kromě čestných cen), je udělována za referát o zahraniční stáži nebo studijní praxi, a to nejen v rámci regionu horního Porýní: letos např. získal první cenu referát Fabiána Zegowitze z francouzského centra Univerzity ve Freiburgu o stáži u německo-tuniské obchodní a průmyslové komory. Další oceněné práce se týkaly stáží v Evropě, v USA a na Novém Zélandu.

Společnost Endress+Hauser byla založena v roce 1953 v německém Lörrachu. V roce 1960 byla otevřena pobočka ve švýcarském Reinachu (kde má nyní firma sídlo) a v roce 1962 v Saint Louis ve Francii. Nyní Endress+Hauser zaměstnává více než 9 000 lidí v sedmdesáti zemích světa. S přes­hraniční spoluprací má tedy sama bohaté zkušenosti.

(Bk)