Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Balluff – svět snímačů

Přímá cesta k efektivní výrobě vede přes vysoce výkonné snímače. Společnost Balluff k nim nabízí také dlouholeté zkušenosti a vysokou úroveň technických znalostí. Spolehlivost snímačů Balluff je známa po celém světě. Snímače vycházejí vstříc požadavkům na snižování nákladů a zvyšování výkonnosti.

Snímače tlaku

Snímače tlaku BSP měří tlak plynů a kapalin (obr. 1). Vyznačují se kompaktností a díky samostatně otočnému spojovacímu pouzdru a otočnému displeji je lze montovat v různých polohách na různá místa. Spolehlivý provoz i za nepříznivých podmínek (např. při tlakových rázech) zajišťuje keramický měřicí člen, který zaručuje dlouhodobou stabilitu a dlouhou životnost snímače. Snímač má jasný čtyřmístný alfanumerický displej, který přehledně zobrazuje navigační menu. Snímač se obsluhuje a jeho parametry se nastavují rychle a snadno pomocí dvou tlačítek. Balluff tyto snímače nabízí ve verzi  Standard nebo High-End. 

Snímač barev

Snímač True Color Sensor BFS 33M (obr. 2) dokáže spolehlivě rozlišovat mezi různými barevnými odstíny, např. sebemenší barevné odchylky dílů vyráběných na vstřikovacích lisech. Dále umožňuje rozlišit, zda kov do výroby vstupuje lesklý, nebo matný. V úlohách, kde je třeba kontrolovat kvalitu tisku, spolehlivě a ihned detekuje vybledlé barvy nebo výtisk, který již nesplňuje požadovanou kvalitu. Snímač svými schopnostmi otevírá nové možnosti při kontrole jakosti. Má tři digitální výstupy a pro vyhodnocování využívá sériové rozhraní, jehož prostřednictvím jsou přenášeny hodnoty souřadnic barevného prostoru.  

Indukční polohovací systém BIP

Indukční polohovací systém BIP je přesný měřicí systém pro detekci a měření polohy kovových objektů. Snímaný kovový objekt musí mít minimální tloušťku 8 mm a může být od snímače vzdálen 1 až 3 mm. Snímače nabízejí rozlišení dokonce až 14 μm. Balluff dodává indukční polohovací systémy v různých délkách a variantách. Výstupní signál je buď napěťový 0 až 10 V, nebo proudový 4 až 20 mA. Snímač je chráněn proti vnějším vlivům pouzdrem s vysokou mechanickou, teplotní a chemickou odolností. Krytí snímače je IP67. 

Kapacitní snímače

Kapacitní snímače BCS splňují vysoké technické požadavky náročných úloh. Jsou odolné proti vysokým teplotám a tlakům, mají pouzdra z korozivzdorné oceli a teflonu, aby odolaly nepříznivým podmínkám prostředí, široký rozsah napájecího napětí a především kompaktní tvary. Jsou ideální pro snímání objektů a polohy hladiny práškových, zrnitých nebo kapalných, i velmi viskózních médií.  

 (Balluff)

Obr. 1. Snímač tlaku BSP

Obr. 2. Snímač barev True Color Sensor BFS 33M

Obr. 3. Indukční polohovací systém BIP

Obr. 4. Kapacitní snímač BCS ve funkci hladinového spínače