Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Balení se systémem „vše v jednom“

číslo 5/2006

Balení se systémem „vše v jednom“

Na značně konkurenčním trhu s balicími stroji existuje trvalá poptávka po neustálém zlepšování a inovacích, motivovaná stálým růstem požadavků na flexibilitu strojů a zařízení a jednoduchost jejich obsluhy konečným uživatelem. Tento rychle se rozvíjející trh tudíž vyžaduje moderní a na budoucnost zaměřené koncepty řízení i jednotlivé řídicí a ovládací komponenty. Mezi jinými např. společnost Wächter Packautomatik nyní využívá vizualizační a ovládací Xsystem značky Moeller pro svůj nový balicí stroj Carto Jet C3A, a to v kombinaci se servosystémem pro řízení pohybu a polohy několika os současně.

Společnost

Společnost Wächter Packautomatik GmbH & Co KG je přední světový dodavatel strojů pro konečné balení výrobků. Jejími zákazníky jsou nejen firmy z potravinářského průmyslu, včetně výrobců nápojů, ale i mimo potravinářství, zejména z odvětví výroby podlahových krytin.

Ovládání typu „vše v jednom„

Podle Romana Benseho, který ve společnosti Wächter Packautomatik odpovídá za oblast automatizace, musel nový vizualizační systém stroje C3A (obr. 1) v plném rozsahu vyhovět zejména těmto dvěma požadavkům: „jednoduchá obsluha rozhraní směrem k několikaosému servosystému a transparentní a snadno osvojitelné vývojové prostředí pro tvorbu programů pro vizualizaci a integrovaný programovatelný automat„. Nový systém muselo být možné zabudovat do stroje rychle a bez problémů. Jako odborník na automatizaci se Bense rozhodl pro jednotku HPG230 od firmy Moeller, panelový průmyslový PC s infračerveným dotykovým displejem s úhlopříčkou délky 5,7" a vestavěnými funkcemi programovatelného automatu (PLC) odpovídajícího normě IEC 61131.

Obr. 1.

Obr. 1. Balicí stroj CartoJet C3A ovládaný z panelového průmyslového PC značky Moeller HPG230

Jednotka HPG230 je dodávána s rozhraními Ethernet, CANopen a RS-232 jako základním vybavením a na přání je možné doplnit rozhraní sběrnice MPI a Profibus-DP. Přední stranu tvoří sklo odolné proti poškrábání. Jednotka, vybavená operačním systémem Vx Works pro práci v reálném čase, je vhodná pro práci v nepříznivých podmínkách průmyslových provozů. Systém „vše v jednom„ kompletují integrovaný webový server, klient FTP a server usnadňující diagnostiku a provádění servisních operací na dálku.

EPAM – normy pro nižší náklady na vývoj

Společnost Wächter Packautomatik v současnosti vytváří sama potřebná zobrazení na displeji jednotky HPG230 jednoduše a efektivně s použitím programu Microsoft Excel.

Do prostředí Excel je třeba pouze začlenit sadu maker firmy Moeller – Xsoft-EPAM (Easy Page Machine). Vizualizační program potom může být navržen bez použití jakéhokoliv dalšího softwaru – stačí k tomu standardní funkce nabízené programem Excel. Tento způsob výrazně usnadňuje práci vývojářů a významně spoří čas.

Jedním z hlavních důvodů, které rozhodly ve prospěch jednotky HPG230 s vizualizačním nástrojem EPAM, je jednoduchost, s jakou ji lze připojit k několikaosému servosystému pro řízení pohybu. Oba systémy jsou založeny na softwaru Codesys od firmy 3S a oba komunikují prostřednictvím rozhraní SymARTI (Symbolic Asynchronous Runtime Interface). V servosystému je pouze nutné vygenerovat symbolický soubor s proměnnými, které mají být zobrazeny. Aby všechny proměnné byly okamžitě k dispozici pro vizualizaci, soubor se po vygenerování importuje do nástroje EPAM. Importované proměnné několikaosého systému tudíž není třeba zadávat dvakrát, což uživateli ušetří práci spojenou s další etapou vývoje.

Závěr

Roman Bense po úspěšném ukončení projektu vyjádřil svoji spokojenost slovy: „Panelový počítač Moeller HPG230 s dotykovým displejem nám nabízí vizualizační systém, který lze přes Ethernet snadno a rychle připojit k servosystému našeho balicího stroje. Vývojové prostředí založené na Excelu také zkracuje dobu potřebnou k realizaci projektu. Tento aspekt je důležitým přínosem pro naše zákazníky, neboť jim umožňuje využívat výhody jednoduchého a přímého ovládání.„

Ing. Jan Beránek,
Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 519 632
http://www.moeller.cz