Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Badger Meter Czech Republic s. r. o. – partner při měření průtoku

číslo 8-9/2002

Badger Meter Czech Republic s. r. o. – partner při měření průtoku

Firma Badger Meter, Inc., byla založena již v roce 1905 a objemem výroby i sortimentem nabízených měřidel se řadí k předním světovým výrobcům přístrojů pro měření průtoku kapalin. Mateřský závod firmy se nachází v Milwaukee ve státě Wisconsin v USA. Další výrobní závody jsou umístěny v Oklahomě, Mexiku a Německu. Firma disponuje celosvětovou obchodní sítí.

Badger Meter v ČR
Na území České republiky je firma Badger Meter, Inc., zastoupena dceřinou společností Badger Meter Czech Republic s. r. o., sídlící v Brně-Řečkovicích (obr. 1). Ve výrobním areálu této společnosti se nachází zázemí pro výrobu a prodej průtokoměrů a je zde také vybudována zkušebna průtokoměrů, vybavená špičkovou technikou pro kalibraci průtokoměrů v rozsahu jmenovitých světlostí od DN 6 do DN 500.

Obr. 1.

Základní aktivity společnosti Badger Meter Czech Republic s. r. o. spočívají ve výrobě indukčních průtokoměrů řady Magnetoflow® pro celosvětovou prodejní síť firmy Badger Meter a dále ve vytváření kvalitního prodejního zázemí pro ostatní typy měřidel firmy Badger Meter, vyráběné mimo území našeho státu.

Indukční průtokoměry
Indukční průtokoměry řady Magnetoflow® jsou určeny k měření průtoku kapalin s elektrickou vodivostí větší než 5 mS/cm. Díky velké přesnosti měření a skutečnosti, že neobsahují žádné pohyblivé mechanické části a nezpůsobují přídavné tlakové ztráty, nalézají tato měřidla stále širší uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích – především v oblasti vodárenství, měření odpadních vod a v potravinářském a chemickém průmyslu. Speciální varianta Solar-Flo řady průtokoměrů Magnetoflow, která umožňuje měřit i v odlehlých oblastech bez dodávky elektrické energie, je vybavena jednotkou pro odečet dat prostřednictvím družice (systém Cybersensor).

Základní typová řada průtokoměrů Magnetoflow je vyráběna se jmenovitými světlostmi v rozmezí DN 6 až DN 1 400 s několika variantami připojovacích přírub podle evropských i amerických norem.

Měřiče tepla, ostatní průtokoměry a příslušenství
Ve výrobním programu firmy Badger Meter jsou kromě indukčních průtokoměrů měřiče množství tepla předávaného vodou, stacionární i přenosné ultrazvukové průtokoměry pro měření v otevřených kanálech i uzavřených potrubích a mechanické průtokoměry.

Ultrazvukové průtokoměry pro měření v otevřených kanálech a nezaplněných potrubích jsou ve výrobním programu firmy Badger Meter zastoupeny např. přístroji řady Vantage® UH 2200. Pro měření průtoku v zaplněných potrubích jsou určeny ultrazvukové průtokoměry ve stacionárním i přenosném provedení řad CompuSonic® a CompuPort®. Typové řady ultrazvukových průtokoměrů jsou určeny především pro aplikace ve vodárenství a pro čistírny odpadních vod.

Sortiment mechanických průtokoměrů reprezentují přístroje s kývavým diskem řady Recordall® a průtokoměry s krouživým pístem typů OP a OPH, určené pro měření průtoku kapalin s velkou viskozitou, a nakonec průtokoměry s oválnými měřicími koly.

V oblasti turbínových průtokoměrů je nabízena typová řada Turbo Meter pro měření průtoku kapalin a dále měřiče řad TP a TPH pro měření průtoku kapalin i plynů.

K průtokoměrům je možné dodat řídicí a vyhodnocovací jednotky pro kompletaci systémů určených k dávkování kapalin a k evidenci jejich výdeje. Škála nabízených měřidel umožňuje pokrýt většinu aplikací souvisejících s měřením průtoku kapalin v průmyslových aplikacích.

Odměřování a dávkování kapalin
Společnost Badger Meter, Inc., dále zaujímá v celosvětovém měřítku významné postavení na trhu v oblasti výroby měřidel a systémů pro měření, dávkování a evidenci výdeje mazacích olejů a dalších kapalin používaných v automobilovém průmyslu a opravárenství.

Pro tyto aplikace jsou určeny průtokoměry řady LM-OG, založené na principu odměřování průtoku kapaliny pomocí dvojice přesných oválných ozubených kol odvalujících se po sobě v měřicí komoře. Uvedená typová řada zahrnuje různé typy měřidel, jež jsou určena pro měření průtoku a dávkování mazacích olejů, hydraulických, brzdových a chladicích kapalin.

V návaznosti na měřidla řady LM-OG jsou dodávány systémy MDS 2000 a Baby pro kompletaci systémů umožňujících řízení a evidenci výdeje kapalin.

Na stejném principu měření jako průtokoměry řady LM-OG jsou vyráběny přístroje řady MN, které se používají k měření průtoku průmyslových kapalin.

Ing. Ivo Tomáš,
Badger Meter Czech Republic s. r. o.

Badger Meter Czech Republic s. r. o.
Maříkova 26
621 00 Brno
tel.: 05/41 42 04 11
fax: 05/41 22 97 24
e-mail: badgermeter@badgermeter.cz
http://www.badgermeter.cz

Inzerce zpět