Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

B&R určuje směr vývoje v oboru funkční bezpečnosti větrných elektráren

Společnost B&R, průkopník v oblasti funkční bezpečnosti v průmyslu, představila na letošním veletrhu HUSUM WindEnergy ve městě Husum v severním Německu ve dnech 18. až 22. září svůj novátorský koncept integrované funkční bezpečnosti jako základ nového trendu v oboru větrné energetiky. Nový bezpečnostní systém je dokonale integrován do existujících řídicích jednotek. Nabízí digitální I/O, rozhraní pro analogové signály i snímače teploty a bezpečný způsob měření otáček na úrovni SIL 3, popř. PL e, a nezávisle na topologii řídicího systému umožňuje do hlavní řídicí jednotky snadno a bez velkých nákladů začlenit bezpečností funkce požadované směrnicí GL2010 (Guideline for the Certification of Wind Turbines, Edition 2010).

Význačným exponátem byl také řídicí systém X20 v odolném provedení, mimořádně vhodný do náročných provozních podmínek typických pro příbřežní větrné elektrárny. Systém sleduje důležité veličiny jako napětí, frekvence a sfázování rozvodných sítí a současně vypočítává množství energie dodávané větrnou elektrárnou. Snadno použitelný inteligentní systém pro sledování stavu od společnosti B&R navíc umožňuje lépe koordinovat údržbu a vyhnout se neplánovaným prostojům zařízení. Širokým využitím redundance na úrovních hlavní řídicí jednotky, bezpečnostního systému i komunikační sběrnice Ethernet Powerlink s vlastnostmi reálného času je dosahováno maximální dostupnosti řídicího systému. Použití těchto prostředků nevyžaduje žádný zdlouhavý a nákladný opakovaný inženýrink.

Společnost B&R nabízí pro obor větrné energetiky komplexní automatizační systémy dovolující dosahovat vyšší úrovně spolehlivostí a funkční bezpečností při nižších nákladech. Například automatické generování kódu z modelů vytvořených v prostředí Matlab/Simulink umožňuje přenášet do systémů B&R výkonné řídicí algoritmy maximalizující produkci energie při současné minimalizaci zatížení komponent strojního zařízení.                                         

(jo)