Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

B&R udržuje růst obratu

Společnost B&R pokračuje ve stabilním růstu. Na veletrhu Hannover Messe její generální ředitel Hans Wimmer předložil konečné výsledky za uplynulý rok. Celkový obrat za rok 2013 dosáhl 475 milionů eur, což představuje nárůst o téměř 11 % oproti roku 2012. Společnost se také rozšířila o dvě nové dceřiné společnosti a několik kanceláří. Hans Wimmer zmínil, že důvodem trvalého úspěchu firmy jsou mimo jiné neustále vysoká úroveň inovací a rozšíření oblastí použití výrobků. „Naše portfolio dokonale splňuje požadavky továren budoucnosti, které budou spoléhat na modulární propojené stroje.“ Wimmer také poukázal na to, že společnost B&R dosáhla výrazně vyššího růstu, než je průměr ve všech zastoupených průmyslových odvětvích. Většinu jejího obratu tvoří příjmy z prodeje řídicích systémů, pohonů a průmyslových PC. Ke konci roku 2013 bylo nainstalováno již 1,5 milionu jejích řídicích systémů.

 
Společnost B&R loni také otevřela nové dceřiné společnosti, v Turecku a na Tchaj-wanu. „Turecký trh významně roste a technická řešení jsou zde na vzestupu,“ řekl obchodní ředitel Peter Gucher. Kromě toho společnost rozšířila působení v USA otevřením deseti nových poboček v posledních dvou letech. Rozmach firmy nastal rovněž v Indii, kde byla otevřena nová školicí střediska ve všech místních kancelářích. V Pune byl dokončen nový sklad o rozloze přesahující 20 000 m2. „Děláme vše pro to, abychom byli blízko našim zákazníkům a mohli jim nabídnout své služby, jak nejrychleji je to možné,“ řekl Gucher.

(ed)