Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

B&R – jediný systémový integrátor firmy MathWorks v oboru automatizace

Firma The MathWorks – výrobce výpočetních, vývojových a simulačních softwarových prostředí MATLAB® a Simulink® – zařadila společnost B&R mezi své systémové integrátory. Uznala tím její nejvyšší možnou úroveň odborné způsobilosti v oblasti modelování a simulace. Společnost B&R je v současnosti jediným oficiálním systémovým integrátorem firmy The MathWorks v oboru průmyslové automatizace, kde působí. Vývojové prostředí B&R Automation Studio poskytuje obsáhlé možnosti integrace i veškeré funkce podporující jeho propojení s produkty od firmy The MathWorks. Široký sortiment produktů značky B&R v kombinaci s nástroji pro simulaci a generování programového kódu od firmy The MathWorks umožňuje uživatelům využívat při výrobě strojů bez jakýchkoliv omezení metody vývoje založené na použití počítačových modelů (model-based design). „Tím se zkracují doby potřebné na vývoj, čehož důsledkem je výrazný pokles nákladů a rychlejší uvedení výrobku na trh,“ vysvětluje Philipp Wallner, který ve společnosti B&R zodpovídá za koordinaci spolupráce s firmou The MathWorks.

(ed)