Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

B&R Innovation Day 2021

Po prázdninách proběhl v Praze tradiční prezentační den Innovation Day společnosti B&R. Byl věnován jak stávajícím zákazníkům, tak také odborné veřejnosti a zájemcům o automatizační techniku.

Kromě plenárních zasedání měla odpolední část šest odborných sekcí, kde byly předváděny novinky společnosti B&R i partnerských organizací. Jednotlivé sekce s ucelenou koncepcí se zabývaly následujícími tématy: trendy v automatizaci, novinky B&R, procesní a tovární automatizace, základy a novinky techniky B&R, poslední sekce byla věnována partnerům.

V plenární části byla představena technika, kterou B&R považuje za strategickou do své budoucnosti. Jsou to především chytré kamerové systémy, komunikace OPC UA + TSN, panely HMI a dopravníkový systém Acopos 6D, využívající principy magnetické levitace a umožňující sdružovat několik funkcí, od možností manipulace s vychýlenými předměty přes zvyšování nosnosti s pomocí sdružování nosičů do větších celků až po vážení břemen.

Tématem doby byly také zkušenosti s opatřeními souvisejícími s covidem-19. Ukázalo se, že díky komunikačním prostředkům se technici zákazníka mohou stát „prodlouženou rukou“ servisních pracovníků. Díky tomu se uspoří na obou stranách, zejména čas a náklady na servisní zásah. Dále to vede k potřebě vybavit stroje tak, aby byly schopné se samy hlídat a testovat, popř. odstraňovat závady.

Tato myšlenka byla pouze jednou z konceptu resilience – odolnosti a pružnosti průmyslové výroby. Nejde o odolnost jen jednotlivých komponent, zařízení, strojů, linek a procesů, ale též celých firem z pohledu technického, personálního i ekonomického, včetně odolnosti celého logistického řetězce.

Robot není pouze součástí linky, ale je jen jedním z mnoha prvků v množině úspěšně řízené výroby. Bez souhry techniky, sběru a archivace dat, komunikace, analýzy dat a po­užití výsledků analýzy ve zpětné vazbě nelze dosáhnout úspěchu v řízení robotu, linky, výrobního procesu ani celé firmy. Jednoznačně bylo prokázáno, že největší přidaná hodnota je v analýze složitých souborů dat.

Trendem do budoucna bude snižování počtu pracovníků obsluhy a operátorů a omezování monotónních činností jak ve výrobě, tak i v administrativě. Člověk ve výrobě je jednoznačně zdrojem chyb, sám o sobě je poruchovou veličinou. Již dnes je nedostatek zaměstnanců a náklady na práci jsou značné. Určitě budou existovat profese a celé obory, kde odborník bude nutný pro každodenní rozhodování. Ale i v těchto oborech budou lidem v rozhodování pomáhat analytické metody vyhodnocující řady dat, umělá inteligence a rozsáhlá podpora metod digitalizace.

 

Radim Adam