Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

B&R implementuje knihovnu funkčních bloků PLCopen Safety

Díky nové knihovně v SafeDesigner je B&R jedním z prvních výrobců nabízejících kompletní sadu funkcí specifikovanou v PLCopen Safety, část 4 (Specifické funkční bloky pro lisy). Nyní mohou uživatelé provozující bezpečnostní aplikace v oboru lisování výrazně zkrátit dobu programování a nastavení nezbytných funkcí.

 
Během několika posledních let pracovala organizace PLCopen intenzivně na specifikaci bezpečnostních funkčních bloků pro lisy. Společnost B&R hrála v tomto vývoji výraznou roli. Výsledkem je část 4 specifikace PLCopen Safety, která stanovuje bezpečnostní aspekty mechanických, elektrických a hydraulických lisů. V této specifikaci je také popsáno rozhraní bezpečnostních funkčních bloků nezávislé na výrobci.
 
Specifikace PLCopen Safety je obecně platná a mohou ji využít všichni výrobci strojů, bez ohledu na jejich dodavatele automatizační a bezpečnostní techniky. Pracovní skupina PLCopen Safety zahrnuje jak odborníky z vedoucích průmyslových podniků, tak i experty z certifikačních institucí zabývajících se bezpečností strojů a strojních zařízení. Společnost B&R s touto skupinou také dlouhodobě spolupracuje.

(B&R)