Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

B&R dokázala zkrátit dobu odezvy na 1 μs

Společnost B&R přichází na trh s I/O moduly, jejichž dobu ode­zvy se podařilo uplatněním nové metody reACTION Technology™ zkrátit na 1 μs. Díky tomu je možné realizovat řízení úloh v tvrdém reálném čase na běžném hardwaru. Nová metoda navíc umožňuje zvolit méně výkonnou, a tudíž i levnější řídicí jednotku.

 
Podstata nové meto­dy je v tom, že časo­vě kritické řídicí úlohy běží přímo v I/O mo­dulech X20 nebo X67. Tím, že není zapotře­bí cyklická komunikace a přenos dat po sběrnici mezi I/O modulem a ří­dicí jednotkou, je mož­né zkrátit periodu řídi­cího cyklu v I/O modulu na 1 μs. Další výhodou je menší zatížení jak sítě, tak i řídicí jednotky. Při uplatnění nové metody není nutné řídit časově kritické úlohy systémem přerušení v CPU, a řídicí systém tak běží striktně deterministicky.
 
Časově kritické úlohy lze programovat ve vývojovém prostředí Automation Studio 4. Vytvořené řídicí programy v podobě funkčních bloků podle normy IEC 61131-3 jsou potom alokovány do decentrali­zovaného hardwaru. Úlohy vyžadující velmi rychlou odezvu řídicího systému tak lze realizovat za použití běžného hardwaru bez nutnosti pořizovat drahé speciální moduly.
 
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com