Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

B&R a EPSG zahajují spolupráci s firmou Altera

Společnost B&R a asociace Ethernet Powerlink Standardization Group (EPSG) dne 19. ledna 2011 oznámily zahájení své spolupráce s firmou Altera. Účelem spolu­práce je výrazně zvýšit přitažlivost a renta­bilitu systémů průmyslového Ethernetu, a to s konkrétním cílem umožnit používání stan­dardizovaného komunikačního protokolu Ethernet Powerlink také u nenákladných sní­mačů. Použití programovatelných hradlových polí FPGA Cyclone® IV od firmy Altera do­volí snížit cenu obvodů pro rozhraní Ethernet Powerlink na čtyři eura za kus, což je výrazně méně, než jsou celkové náklady při použití do­sud obvyklých zákaznických obvodů (ASIC).
 
Modul Cyclone typu IV má mimořádně malé rozměry, spotřebovává až o 25 % méně energie než jeho předchůdce a snadno se s ním pracuje při výrobě finálních zařízení.
 
Je-li rozhraní Ethernet Powerlink realizo­váno s použitím sady Cyclone IV E Industri­al Networking Kit (INK) od firmy Terasic, mohou vývojáři navíc provozovat na tomtéž typu hardwaru i jiné protokoly průmyslového Ethernetu. Takovýto „multistandardní“ přístup k Ethernetu s využitím jedné společné hard­warové základny současně pomůže vývojá­řům omezit počet vyvíjených variant, a tím dosáhnout menších celkových nákladů na za­řízení.

(ed)