Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Autonomní hladinoměr se záznamníkem dat

Autonomní hladinoměr se záznamníkem dat DCX-38VG od firmy Keller AG se používá k měření a záznamu výšky hladiny vody. Jeho hydrostatický snímač měří již od 0,5 m vodního sloupce (5 kPa) a vy­značuje se robustní pozlacenou keramickou mem­bránou, která zajišťuje dlouhodobou stabilitu měření. Přesnost měření je 0,2 % z rozsahu. V pouzdru snímače z korozivzdorné oceli je umístěna lithiová baterie, umožňující dlouhodobý autonomní provoz snímače: při jednom měření za hodinu je životnost baterie až deset let.
 
Senzor snímače měří hydrostatický tlak. Atmo­sférický tlak je k senzoru přiváděn kapilárou zabu­dovanou v kabelu. Není tedy třeba jej měřit jiným tlakoměrem a údaj snímače podle něj kompenzo­vat. Kapilára je před pronikáním vlhkosti chráně­na patronou se silikagelem, umístěnou u konek­toru pro čtení dat.
 
Zařízení dokáže zaznamenávat měřený hydro­statický tlak a teplotu. Jednoduchým softwarem v PC nebo PDA (Logger 4.x) je možné nastavit záznam měřených hodnot v určených časových intervalech nebo záznam po určité události a číst data ze záznamníku. Událostí, která spouští zá­znam, může být např. změna tlaku o nastavenou hodnotu. Záznamník tak nemusí zaznamenávat ne­užitečná data. Do paměti zařízení lze uložit také údaje o měřicí stani­ci a jiné poznámky. Nejkratší interval měření je 1 s.
 
Keller, kancelář ČR/SR, tel.: 553 650 813, www.keller-druck.cz, e-mail: i.garcia@keller-druck.cz