Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Autonomní dohlížecí jednotky

Automa 11/2001

(ELCOM-IPC, s. r. o.)

Autonomní dohlížecí jednotky

Existuje mnoho případů, kdy je třeba na dálku monitorovat stav určitého zařízení, technologie či prostoru, nejlépe s automatickým vyhodnocením krizových stavů a jejich oznámením zodpovědným osobám.

Obr. 1.

Proto byly před časem vyvinuty autonomní dohlížecí jednotky s označením BBWatch, které umožňují kontrolovat stav analogových a digitálních vstupů a komunikaci se sledovanými zařízeními po sériových linkách RS--232 nebo RS-485. Zařízení podle zadaných kritérií vyhodnocuje stav sledovaných linek a umožňuje nastavit, který digitální výstup se má po dosažení daného stavu aktivovat (trvale nebo impulsně). Tak lze ihned zjednat požadovaný zásah nebo zaslat zprávu obsluze: u verze s modemem GSM přímo v podobě SMS, u všech verzí prostřednictvím komunikace s nadřízeným centrálním systémem. Na stavy vstupů se lze dotazovat také z libovolného telefonu GSM. Po zaslání zprávy patřičného formátu se správným heslem obdrží volající odpověď s okamžitými stavy v místě dohlížecí jednotky. Pomocí SMS je možné také ovládat digitální výstupy a tak na dálku řídit technologii pomocí běžně používaného mobilního telefonu.

Zásadní rozdíl mezi zařízením BBWatch a ostatními jednotkami pro dálkový dohled a ovládání s modemy GSM dostupnými na našem trhu je v odlišné koncepci řešení. Většina jednotek využívá pouze omezené možnosti jednočipových mikropočítačů, zatímco jednotka BBWatch je vybavena vestavěným jednodeskovým počítačem kompatibilním se standardem PC, který navíc lze podle verze rozšířit o dvě až čtyři zásuvné karty v provedení ISA a tak jednotku konfigurovat pro konkrétní použití – nastavit počet a druh vstupních linek, komunikačních portů, modemů atd. Kromě toho je možné jednotku rozšiřovat také o externí měřicí moduly řady MicroUnit, které mohou být linkou RS-485 zapojeny řádově stovky metrů od základní jednotky. Lze tak získávat potřebné údaje i v plošně rozsáhlých technologiích. Jednotka BBWatch je standardně vybavena také zálohovaným napájecím zdrojem, který umožňuje v případě výpadku zaslat všechny potřebné zprávy, včetně informace o výpadku napájení. Teprve poté se jednotka automaticky vypne, přičemž po obnovení napájení opět informuje obsluhu o změně stavu.

Firmware jednotky je uložen ve flash-disku a je možné jej aktualizovat (upgrade) a konfigurovat na dálku prostřednictvím modemu. Základními úkoly programového vybavení je kontrolovat stavy na vstupech, kontrolovat komunikační toky na sériových linkách, vyhodnocovat je podle nastavených podmínek a následně uskutečňovat zvolený zásah. Tím může být, jak už bylo zmíněno, nastavení patřičného digitálního výstupu a především rozeslání zprávy o dosažení mezních podmínek v podobě SMS na vybraná čísla mobilních telefonů, přičemž ke každé z podmínek mohou být definováni jiní adresáti. Zpráva o chybovém stavu se také přenáší datovou komunikací přes modem do nadřízeného systému pro další zpracování, indikaci a archivaci.

Jednotku je možné konfigurovat buď lokálně kabelem RS-232 nebo na dálku pomocí modemu. K tomuto účelu je připraven konfigurační a komunikační program, ve kterém je možné přehledně v podobě nabídek a přepínačů připravit konfigurační soubor a ten potom zaslat do jednotky. Před konfigurací je možné také stáhnout aktuální parametry z jednotky a ty poté upravovat.

Nadřízený systém komunikuje pomocí modemu s neomezeným množstvím jednotek BBWatch a jejich stavy přehledně zobrazuje s využitím webového rozhraní v internetovém prohlížeči kteréhokoliv uživatele, pro nějž je dostupný počítač nadřízeného systému. Umožňuje také konfigurovat systém prostřednictvím webu a ve spojení s dalšími komponentami systému realizovat centrální dohled – GlobalWatch, v němž lze stavy dále vyhodnocovat, přenášet do jiných systémů, archivovat apod.

Po technické stránce je jednotka BBWatch sestavena ve skříni PR-103 či PR-105. Ve tříslotové nebo pětislotové pasivní sběrnici ISA je osazena karta CPU Rocky-318 vybavená flash-diskem typu disk-on-chip (DOC). Na desku je standardně připojen modul digitálních vstupů a výstupů. Další vstupy, např. analogové, lze podle potřeb osadit do volných pozic ISA či využít externí moduly. Na jeden z portů RS-232 karty CPU je připojen modem GSM Siemens M20Terminal, druhý port RS-232 je volný pro komunikaci s uživatelským zařízením. Počet portů lze zvyšovat zásuvnými kartami instalovanými do volných pozic sběrnice. Ve skříni je také umístěn zálohovaný napájecí zdroj s obvody indikace výpadku napájení.

Díky koncepci založené na standardních dílech je celá jednotka velmi variabilní a po změně programového vybavení je použitelná pro libovolnou úlohu podle potřeb uživatele.

Pokud vás uvedená problematika zaujala, kontaktujte prosím společnost:

ELCOM IPC, spol. s r. o.
Místecká 1120/103
tel.: 069/678 08 78
e-mail: ipc@elcomgroup.cz
http://www.elcomgroup.cz