Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Autonomní čelní vysokozdvižný vozík je naváděn s využitím inteligence hejna

Po ONE přichází OCF: rakouská společnost Agilox rozšiřuje svou řadu inteligentních naváděných vozidel o nový autonomní všesměrový čelní vysokozdvižný vozík, který využívá inteligenci hejna. Agilox tím vstupuje do nové oblasti aplikací: klasických úloh intralogistiky při příjmu, skladování a výdeji zboží.

Ultralehké a vysoce efektivní vozíky řady ONE od firmy Agilox (obr. 1) změnily koncept automaticky naváděných vozidel (AGV). Vozíky pracují bez centrálního řídicího systému, tzn. že jsou ve výrobním závodě nebo ve skladu naváděny skutečně autonomně. Plánují své trasy s využitím metody inteligence hejna, což je jedna z metod umělé inteligence pro decentralizované řízení, a díky tomu jsou mnohem flexibilnější než klasické AGV. Navíc programování, přesněji „učení“ vozíků je výrazně snazší, protože centrální softwarové aplikace včetně jejich údržby, aktualizací atd. se staly zbytečnými – a to je inovace, která snižuje provozní náklady.

Agilox nyní doplňuje svůj sortiment inteligentních automaticky naváděných vozíků variantou OCF – význam zkratky je Omnidirectional Counterbalenced Forklift, čelní vysokozdvižný vozík s všesměrovým pohybem (obr. 2). Zatímco vozík ONE je vybaven jen nůžkovým zvedákem a funguje pouze jako zařízení pro manipulaci s materiálem (dopravuje náklad, který nepřesahuje obrys vozidla), OCF je plnohodnotný čelní vysokozdvižný vozík. Proto může zvedat palety, bedny a další náklady o hmotnosti až 1 500 kg, dopravovat je na místo určení a ukládat je do výšky až 1 600 mm.

Pro inteligentní a úsporné automaticky naváděné vozíky Agilox se tím otevírají nové možnosti využití. Zatímco vozíky ONE jsou určeny především pro zásobování výrobních zařízení materiálem, OCF umožňuje plnit klasické úlohy intralogistiky při příjmu a výdeji zboží, vychystávání objednávek a skladování, stejně jako při manipulaci ve výrobě – pod podmínkou, že zboží se přepravuje na standardizovaných paletách.

Stejně jako vozíky ONE i OCF používají podvozek s všesměrovým pohybem. Mohou tedy projíždět bokem úzkými uličkami, otáčet se na místě a manévrovat i tam, kde je málo místa. Stejné jsou i jejich lithium-iontové baterie (LiFePO4), které zaručují krátkou dobu nabíjení a dlouhou dobu provozu – tříminutové nabití zajistí energii na až hodinu provozu.

Flotily inteligentních automaticky naváděných vozíků mohou být prostřednictvím otevřeného rozhraní API propojeny se softwarovými systémy zákazníka (ERP, WMS, MES atd.). Volitelný modul vstupů a výstupů umožňuje integraci s vnější infrastrukturou, jako jsou automatické dveře a brány nebo stacionární dopravníky, takže celek potom tvoří jeden inteligentní řídicí systém. Analytický modul poskytuje uživateli všechna relevantní provozní data a KPI.

Velké výhody rovněž nabízí kombinovaný provoz vozíků ONE a OCF v jednom „hejnu“, tj. společné flotile, kde se menší vozíky ONE starají o dodávání polotovarů k montážním pracovištím nebo pečují o doplňování polic systému e-Kanban, zatímco OCF mohou s využitím stejného nadřazeného systému a infrastruktury WiFi převzít odpovědnost za dopravu palet.

Vozíky OCF již byly v pilotním provozu úspěšně otestovány v sídle firmy Agilox ve Vorchdorfu v Rakousku. Sériová výroba začne zakrátko a první vozíky OCF budou zákazníkům dodány v prvním čtvrtletí 2021. Více informací zájemci najdou na https://agilox.net/en. Ukázkové video je na https://bit.ly/3o8A6u6. 

(AGILOX Services GmbH)

Obr. 1. Autonomní manipulační vozík ONE od firmy Agilox

Obr. 2. Inteligentní autonomní automaticky naváděný všesměrový čelní vysokozdvižný vozík OCF firmy Agilox