Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Automobilka PSA využila při modernizaci výrobní linky v Sochaux roboty UR

Automobilka PSA Group si pro modernizaci své výrobní linky v Sochaux ve Francii vybrala roboty od firmy Universal Robots. Cílem modernizace a robotizace výrobní linky bylo zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců z hlediska ergonomie a uspořit náklady. Robotizovaná linka s roboty UR umožnila o 10 % zúžit tolerance geometrických rozměrů a tvarů. V prvním roce provozu, při výrobě více než 200 000 automobilů, navíc linka nevykázala žádné poruchy.

„Roboty UR10 jsme si vybrali proto, že nám vyhovuje jejich dosah, snadnost programování a bezpečnost. Ovšem byli jsme překvapeni tím, jak krátkou dobu návratnosti investice do robotů měla,“ řekl Cedric Grand­jean, technik PSA Group zodpovědný za linky koncové montáže automobilů. „Obvykle, když implementujeme nové roboty, zpočátku, při uvádění do provozu, počítáme s určitými výrobními ztrátami. V tomto případě tomu tak nebylo.“

Roboty UR10 s dosahem 1 300 mm mají na starost utahování šroubů na podvozku automobilu. Jsou proto namontovány na pohyblivé platformě, která se při výrobě pohybuje spolu s automobilem. Když přijede automobil na pásu do pracovní pozice, dělník platformu spustí a robot se postará o ergonomicky nepříjemnou montáž šroubů pod vozem. Potom platforma odjede zpět vzhůru a vrátí se do výchozí pozice. Dělník přitom pokračuje manuálně v jiných montážních operacích. Kolaborativní roboty UR10 mají integrované bezpečnostní mechanismy, takže nemusí být od dělníků odděleny plotem a robotické i manuální montážní operace mohou probíhat současně bez nebezpečí zranění.

Robot zde musí bezchybně vykonávat poměrně složitou úlohu. Přesto trvalo inženýrům PSA pouhý měsíc, než robot naprogramovali a program odladili.

Protože je firma PSA Group s projektem velmi spokojena, uvažuje o tom, že podobný koncept uplatní při modernizaci montážních linek i v dalších evropských závodech.

„V automobilovém průmyslu se roboty dříve používaly zejména při výrobě karoserií nebo při lakování; montáž byla doménou ruční práce,“ konstatoval Jacob Pascual-Pape, ředitel Universal Robots pro jižní Evropu. „Proto je tento projekt tak významný. Roboty UR nyní přebírají úlohu komplikované montáže a utahování šroubů na montážní lince a tím osvobozují dělníky od ergonomicky obtížné operace.“ Roboty přitom pracují v prostředí, kde by klasický průmyslový robot pracovat nemohl.

[Universal Robots, březen 2018.]

(Bk)

Obr. 1. Robot UR10 namontovaný na montážní platformě