Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Automatizovaný digitální mikroskop DM 5000B

číslo 12/2004

Automatizovaný digitální mikroskop DM 5000B

Většina moderních elektronických digitálních přístrojů toho umí příliš mnoho. A tak se nejenom ten, kdo chce obsluhovat špičkový videorekordér nebo nejnovější mobilní telefon, zpravidla rychle zamotá do různých menu nabízejících množství často nejasných funkcí. Uživatelům tudíž zůstávají skryty mnohé nové možnosti a ladem nejednou leží dokonce i některé účelné standardní funkce. To se týká i moderních světelných mikroskopů.

Světelná mikroskopie, jedna z nejstarších metod pozorování, se úspěšně používá již déle než 400 let. Bylo by tedy možné předpokládat, že její možnosti jsou vyčerpány. Pravda však je ta, že teprve zavedení různých kontrastních postupů pozorování průsvitných nebo neprůsvitných vzorků (např. technika pozorování ve světlém nebo temném poli, metoda fázového kontrastu, interferenční mikroskopie aj.) a široké uplatnění různých vyhřívacích a chladicích komor i jiného příslušenství umožňují dokonale využívat všechny její možnosti v současné vědě. Pro jednotlivé pozorovací režimy si ovšem uživatel musí pečlivě vybrat z mnoha objektivů, clon, filtrů a příslušenství ty správné a dokonale je zkombinovat. Aby získal co nejlepší obraz a využil všechny technické finesy, které mikroskop nabízí, musí jeho uživatel být skutečný odborník.

Obr. 1.

Moderní světelné mikroskopy jsou optické přístroje špičkové kvality s mnoha komplexními funkcemi a složitým ovládáním. Aby s nimi mohli dosahovat vynikajících výsledků nejenom specialisté, uvedla nyní firma Leica na trh nové digitální mikroskopy řady DM 5000B (obr. 1). Ty si pro vybraný pracovní postup vždy automaticky zvolí optimální kombinaci optických komponent [1]. Fungují tak, že jejich inteligentní elektronické ovládání, navržené ve spolupráci s odborníky z Fraunhoferova ústavu pro ekonomiku práce a organizaci (Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation – IAO), účelně vybírá a dohromady skládá všechny vzájemně závislé optické prvky. Uživatel prostě zvolí určitý kontrastní postup a řídicí systém mikroskopu podle toho automaticky vybere nejvhodnější optické komponenty a zajistí jejich optimální nastavení. Nejsou tedy zapotřebí dosavadní početné páčky, knoflíky a přepínače, které musela obsluha ručně ovládat.

Pro plně automatizovaný mikroskop řady DM 5000B vyvinuli odborníci z Fraunhoferova ústavu centrální uživatelské rozhraní, které jeho obsluze výrazně usnadňuje práci. Až 80 % všech funkcí nového mikroskopu lze pohodlně ovládat prostřednictvím dotykového stínítka displeje vestavěného v podstavci přístroje. Protože pro takový způsob ovládání nebyly k dispozici žádné standardy, museli vývojáři vytvořit také vhodnou strukturu ovládacích menu. Přitom řešili i takové problémy jako např. „Jaké nejvhodnější grafické symboly (piktogramy) použít pro ovládací systém nezávislý na jazykové verzi?„ nebo „Co se přihodí, když obsluhující zadá navzájem neslučitelné požadavky?„. Srozumitelnost piktogramů a ovládacích postupů byla testována na náhodně vybraných zkušebních osobách v Německu, Francii, USA a Japonsku.

Výsledkem činnosti týmu vývojářů je moderní přístroj, který uživateli sám sdělí, co dokáže. Struktura jeho ovládacího menu je proto uspořádána tak, aby vždy ukazovala, jaká nastavení přístroje jsou kompatibilní s aktuálně zvoleným postupem pozorování a jaké jiné postupy se nabízejí. Tak lze při zkoumání neznámých vzorků nejprve optimalizovat podmínky pozorování. Výsledné optimální nastavení mikroskopu se poté uloží do paměti, odkud je lze později při dalším nebo podobném pozorování automaticky vyvolat. Protože i ti uživatelé, kteří nejsou s digitálním mikroskopem podrobně seznámeni, dosáhnou již po krátkém zaškolení optimální pracovní výkonnosti, zrychluje automatizovaný mikroskop zejména rutinní pozorování. Digitální mikroskop DM 5000B je vhodný k pozorování v biologii, lékařství, chemii a dalších badatelských oblastech.

Literatura:

[1] Mikroskop mit Automatik. Mediendienst FhG, Nr. 6/2004.

Kab.

Inzerce zpět