Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Automatizované projektování I/O stanic

Software Project+ od společnosti Phoenix Contact představuje au­tomatický projektový nástroj pro stanice v systému Inline a Fieldline. Pomocí tohoto nástroje lze výrazně snížit náročnost projektování I/O stanic. Přínosem je zejména automatický výběr produktů, intuitivní uživatelské rozhraní a další mechanismy pro automatické kombino­vání produktů.
 
Pro vytvoření I/O sta­nice pomocí softwaru Pro­ject+ stačí zadat pouze po­žadované vstupní a vý­stupní funkce. Na základě těchto údajů software au­tomaticky generuje cenově a technicky optimalizova­ný návrh stanice. Program zároveň zohlední směrnice pro projektování I/O systémů, vypočte proudy a automaticky doplní všechny potřebné prvky infrastruktury. Kromě jednoduchých I/O sta­nic je možné projektovat také celé řídicí systémy. K tomu jsou v soft­waru Project+ uložena data všech řídicích systémů automatizačního systému Inline od Phoenix Contact.
 
Vytvořené stanice lze snadno využít při dalších konstrukčních pra­cích. Všechny výsledky je možné importovat do E-CAD nebo do au­tomatizačního softwaru PC Worx. Jestliže uživatel data exportuje do softwarového nástroje Clip Project, získá možnost doplňovat a popi­sovat kompletní montážní lišty. Grafické prvky vygenerované v pro­gramu Project+ lze připojit k projektové dokumentaci a využít jako konstrukční pomůcku pro skutečnou stanici.
 
Project+ je zdarma ke stažení v e-shopu Phoenix Contact pod ob­jednacím číslem 2988667.
 
Phoenix Contact s. r. o., tel.: +420 542 213 401, www.phoenixcontact.cz, e-mail: obchod@phoenixcontact.com