Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Automatizační technika v katalogu firmy Distrelec

Zásilková firma Distrelec se zaměřuje na distribuci elektroniky, elektrotechniky, měřicí techniky, automatizace a pneumatických zařízení. Její nabídku doplňuje výběr nářadí a ostatního příslušenství. Obsáhlý výběr výrobků z oboru automatizace je rozčleněn do těchto skupin:
  • displeje, regulátory, řídicí jednotky, operátorská rozhraní HMI,
  • rozhraní, sběrnicové systémy,
  • senzory,
  • přepínací, monitorovací a ovládací přístroje,
  • motory, přístroje na řízení motorů, akční členy,
  • generátory optických a akustických signálů.
Má-li zákazník zájem o výrobky první uvedené skupiny, zjistí, že nabídka displejů je velmi široká a zahrnuje ukazovací jednotky v rozličných verzích. Ať již jsou to digitální displeje pro zobrazení teploty, displeje kombinované s multimetrem, multifunkční displeje, operátorské panely, ale i malé řídicí jednotky a programovatelná relé. Ve skupině rozhraní a sběrnicových systémů je v katalogu nabízeno zejména příslušenství ke sběrnici AS-i, vstupně-výstupní (I/O) moduly a spínací relé či převodníky optického a sériové rozhraní. V této skupině lze nalézt také bohatý sortiment měřicích převodníků a převodníků signálů. Jsou zde zastoupeny měniče frekvence signálu, převodníky dráhy a úhlu, pasivní oddělovače signálu, standardní generátory signálů apod. Velkou skupinu v katalogu firmy Distrelec tvoří i senzory – pro detekci objektů, zjišťování polohy a pohybu, chemické senzory, senzory elektrických veličin a rovněž čidla fyzikálních veličin, tedy senzory tlaku, teploty, průtoku, síly, vlhkosti apod. Vedle vlastních senzorů jsou do katalogu zařazeny také přístroje určené k jejich testování, propojovací kabely a další příslušenství.
 
Nejrůznější spínače, časovací relé, relé ke sledování napětí, průběhu fyzikálních veličin a běhu motoru najdou zákazníci ve skupině přepínací, monitorovací a ovládací přístroje. Mimo jiné jsou v ní zařazeny též zobrazovací moduly a spínače mezních hodnot, ale také měřiče elektromechanických pulzů, čítače provozních hodin, elektroměry, multifunkční čítače a rychloměry.
 
Ve skupině označené motory, přístroje na řízení motorů, akční členy lze nalézt kompletní sortiment stejnosměrných, střídavých a lineárních motorů. Nachází se tu i velký výběr krokových motorů a jejich příslušenství. Kromě toho jsou do této skupiny zahrnuty měniče frekvence a řízení pro plynulý rozběh motorů a servozesilovače. Poslední skupinou výrobků určených pro automatizaci jsou v katalogu firmy Distrelec generátory akustických a optických signálů. Patří mezi ně reproduktory, signální zvonky, elektromagnetické bzučáky, sirény apod.
 
Vedle tištěného katalogu elektroniky je možné najít veškerý sortiment v internetovém obchodě (www.distrelec.com). Zde je možné k nákupu využívat systém elektronického obchodu (e-commerce). Zákazníci, kteří pozorně sledují ceny výrobků, najdou nyní v internetovém obchodě aktuální týdenní výhodné nabídky. Internetový obchod (obr. 1) je stále aktualizován a vedle kompletní nabídky výrobků je zde i mnoho dalších informací, jako jsou např. aktuální ceny, stav dostupnosti, datové formuláře, příručky pro přístroje a bezpečnostní listiny. Stránky také dovolují vytvářet seznam výrobků a sestavovat z nich moduly.
(Distrelec)
 
Obr. 1. Internetový obchod společnosti Distrelec