Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Automatizační technika Siemens na veletrhu Amper 2007

Automatizační technika Siemens na veletrhu Amper 2007

Společnost Siemens se zúčastní patnáctého ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper 2007. Expozice společnosti bude umístěna v sektoru B haly 6, ve stánku číslo 6. Tento článek představuje pouze výběr vystavovaných exponátů, které mají vztah k automatizaci v průmyslu.

Průmyslové automatizační systémy

V oblasti průmyslových automatizačních systémů Siemens ve své expozici představí nové procesorové jednotky řady S7-300 s dvojnásobnou paměťovou kapacitou pro uživatelský software. Všechny procesorové jednotky jsou v současnosti k dispozici i ve variantě Siplus pro náročné pracovní podmínky a agresivní pracovní prostředí (chemikálie, vlhkost, vysoké či nízké teploty). Řada produktů Simatic S7-300 má široké spektrum rozšiřujících modulů (i ve zmiňovaném provedení Siplus), umožňujících optimalizaci nákladů na řídicí systém. Na veletrhu budou dále prezentovány novinky spojené s novým firmwarem V2.5, který přináší zásadní změny vlastností nových jednotek CPU.

Obr. 1.

Obr. 1. Nová CPU pro Simatic S7-400

Zajímavou novinkou budou nová CPU s typovým označením Simatic S7-400 V5 (obr. 1). Jednodušší je nyní např. obnovení původního nastavení (funkce Factory Reset) a zkušení uživatelé jistě ocení i možnost instalace nové verze firmwaru po síti (MPI, Profibus či Profinet). V souladu s moderními trendy nabízejí nová CPU i vyšší míru zabezpečení.

Zvláštní pozornost si zaslouží také tři nové jednotky CPU PN s integrovaným rozhraním Profinet a webovým serverem. Implementace sběrnice Profinet umožňuje mj. pohodlný přechod na bezdrátovou komunikaci se síťovými prvky Scalance.

Novinky jsou k dispozici i v oblasti decentrálních periferních jednotek Simatic DP. Periferní jednotka ET 200pro (následník úspěšných ET200X) je robustní I/O jednotka s krytím IP65 nebo IP67, která má kromě nového komunikačního modulu pro přímé připojení techniky RFID značky Siemens a nových prvků s rozhraním pro pneumatické ventily (CPV 10 a CPV 14 od firmy Festo) i svou vlastní jednotku CPU. Toto provedení je ideální pro lokální řízení v provozech, kde se vyskytují např. stříkající olej, kovové piliny, špína a prach. Výkonnost CPU je srovnatelná s CPU 315-2 PN/DP, zajímavostí jsou tři rozhraní pro Profinet (dvě M12, jedno RJ45), integrovaný webový server a možnost využít izochronní Profibus. Při prvním použití může zákazník využít cenově výhodný Starterpacket. Ke známým a oblíbeným jednotkám ET 200S dále přibyly nové osmikanálové moduly (doposud se využívaly nejvýše čtyřkanálové), které lze výhodně kombinovat např. s variantou ET 200S Compact.

Výrobní informační systémy

U vizualizačních systémů bude hlavním tématem Simatic WinCC v nové verzi 6.2 (obr. 4), která je uživatelsky příjemnější (např. lze využívat grafické prvky známé z Windows, jako např. menu, nástrojové lišty, programová tlačítka a výběrová okna) a současně je rozšířena o nové funkce. Navíc byla v systému Simatic WinCC zvětšena kapacita databáze a byly přidány nové nadstavby. Novou funkcí je Alarm Hiding pro potlačení zobrazení nedůležitých provozních hlášení na displeji. Pomocí objektů WinCC Trend Controls lze společně zobrazit aktuální a archivované hodnoty v jednom okně.

Obr. 2.

Obr. 2. Jednotka distribuovaných I/O Simatic ET200pro byla doplněna o procesor výkonově srovnatelný s procesory S7-300

Údržbě automatizačního systému napomáhá nová nadstavba Simatic Maintenance Station. Tato nadstavba je paralelně nainstalována k základnímu systému WinCC, což umožňuje operátorovi přepínat mezi vizualizací procesu a diagnostickými funkcemi. Ovládání Simatic Maintenance Station je velmi snadné. Uživatel zvolí jednu z automatizačních komponent, které jsou nakonfigurovány v projektovém prostředí Step 7. Nadstavba poté rozpozná zařízení příslušná pro danou komponentu a automaticky vytvoří zobrazení pro diagnostiku jejich stavu. Během provozu Simatic Maintenance Station zobrazuje aktuální stav všech automatizačních komponent důležitých z hlediska údržby (řídicí jednotky, spínací zařízení, pohony a další).

Integrací serveru Microsoft SQL 2005 do Simatic WinCC V6.2 byl zvýšen výkon databáze. Díky tomu lze nyní vytvořit Central Archive Server, databázový server pro centrální archivování výrobních dat, přičemž na libovolném počítači se systémem Windows může být pomocí WinCC Connectivity Station nakonfigurován přístup do všech archivů WinCC.

U nadstaveb nad WinCC existují i další novinky. WinCC Audit byl doplněn o nástroj pro správu verzí projektu. Díky nadstavbě WinCC Redundancy je nyní možné u redundantních stanic sjednocovat stav potvrzování hlášení, komentáře hlášení a hodnoty interních proměnných. Uživatelé jistě ocení i skutečnost, že i webové klienty z WinCC Web Navigator je možné integrovat do centrálního systému správy uživatelů Simatic Logon. To uvítají zvláště uživatelé z farmaceutického a potravinářského průmyslu.

Nové možnosti komunikace

Důležitou součástí automatizačních systémů jsou produkty zajišťující komunikaci mezi jednotlivými použitými komponentami. Na veletrhu Amper 2007 Siemens představí množství novinek v produktové skupině Simatic Net pro průmyslovou komunikaci. Moderní komunikační sítě jsou založeny na použití průmyslového Ethernetu, např. standardu Profinet, a proto společnost Siemens klade na vývoj těchto komponent velký důraz.

Obr. 3.

Obr. 3. Vizualizační software Simatic WinCC v nové verzi 6.2

Kromě toho, že PLC Simatic S7-300 a S7-400 byly obohaceny o nové typy, které jsou osazeny komunikačním rozhraním pro Profinet, přicházejí na trh i nové komunikační procesory umožňující připojit automaty Simatic do průmyslového Ethernetu (obr. 5). Tyto moduly s integrovaným dvouportovým přepínačem (switch) zjednodušují instalaci sítě. V síti Profinet vystupují jako Profinet IO Devices.

Nový modulární přepínač Scalance X408-2 je osazen celkem osmi elektrickými porty, z nichž čtyři jsou pro gigabitový Ethernet. Přidáním dalších modulů lze získat porty s optickým rozhraním, a to opět i pro gigabitový Ethernet. Přepínač se uplatní hlavně ve výkonných a redundantních sítích. Siemens navíc dodává průmyslové kompaktní přepínače řady Scalance X100, osazené až 24 porty (RJ45).

Velmi úspěšné je řešení bezdrátové komunikace na bázi Industrial wireless LAN a produktů řady Scalance W. Novinkou je rozšíření možností webového rozhraní přístupových bodů a klientských modulů Scalance W-700, díky nimž jsou návrh a uvádění systémů do provozu velmi rychlé. Pozadu nezůstává ani vývoj komponent známých pod označením Scalance S, jež řeší zabezpečení komunikačních sítí proti útokům hackerů či neoprávněným přístupům a brání přetížení sítě (ať už použitím v nich obsažené funkce firewall nebo použitím komunikační brány VPN gateway). Moduly Scalance S612 a S613 lze nyní provozovat i jako směrovače (routers), přibyly další nové možnosti jako NAT a NAPT (překlad síťových adres a portů), server DHCP či možnost připojení k serveru Syslog.

Vidění a identifikace

Systémy Simatic Machine Vision jsou určeny pro optickou kontrolu, měření a sledování, popř. identifikaci objektů v průmyslové výrobě. Pracují spolehlivě a rychle, dokážou na základě obrazové informace rozhodnout, zda je sledovaný objekt v pořádku, dát povel k vykonání odpovídajícího akčního zásahu, vyhodnotit rozměry obrobků, číst maticové kódy atd. V produktové skupině Simatic Sensors je novinkou snímač výškového profilu objektů Simatic MV 230 (obr. 6), který je vhodný pro rozpoznávání či kontrolu různých vyráběných součástí, a dále řada ručních čteček maticových kódů s názvem Simatic Hawk Eye 40.

Obr. 4.

Obr. 4. Komunikační procesor CP 343-1 Lean pro sítě Ethernet je určený k použití s PLC řady Simatic S7-300

Inteligentní systémy Simatic RF a Moby pro radiofrekvenční identifikaci (RFID) spolehlivě a rychle čtou a zapisují data. Jsou prověřeny mnoha použitími v náročných průmyslových podmínkách a umějí ukládat data přímo na transpondér (datový nosič) připevněný ke sledovanému objektu. Takto uložené informace lze využít ke kontrole a optimalizaci materiálového toku a k efektivnímu vykonávání logistických procesů. Systém Simatic RF300, určený zejména pro výrobní linky, byl obohacen o nové čtečky s vyšší rychlostí komunikace a s možností čtení údajů na větší vzdálenost. Rovněž systém RFID Simatic RF600, primárně určený pro použití v logistice, nyní obsahuje nové komponenty – např. odolné datové nosiče, které lze montovat přímo na kovové povrchy.

Mikrosystémy

Mikrosystémy budou v expozici Siemens tradičně zastupovat univerzální řídicí a spínací modul Logo!, určený pro nejjednodušší úlohy, a řada malých programovatelných automatů Simatic S7-200. Jednou z velmi zajímavých novinek bude nový modul pro S7-200 s typovým označením EM 223 32DI/32DO. Tento modul je k dispozici ve dvou variantách – s reléovými, nebo tranzistorovými výstupy (0,75 A). Jeho hlavním přínosem pro uživatele je úspora nákladů při použití v úlohách s mnoha vstupy a výstupy. V porovnání se dvěma moduly 16DI/16DO zabere modul EM 223 32DI/32DO o 30 % méně místa, má o 25 % menší odběr proudu a navíc je o 15 % levnější.

Pohony

Dále bude ve stánku představen také sortiment nízkonapěťové spínací techniky a pohonů (standardních i vysokonapěťových), včetně pohonů s převodovkami (tzv. elektropřevodovek) značky Flender. Zde je dobré se zmínit např. o novém typu standardního měniče Sinamics G120. Jde o modulární měnič frekvence, který – ačkoliv patří do skupiny standardních měničů – je svými vlastnostmi určen i pro náročnější úlohy. Vestavěná bezpečnostní funkce splňuje požadavky kategorie 3 podle EN954-1 a měnič lze použít u zařízení s úrovní bezpečnosti SIL 2 podle IEC 61508. Měnič je dále vybaven funkcí rekuperace, tj. vracení elektrické energie zpět do sítě. Může komunikovat prostřednictvím sběrnice Profinet. Nabídka měničů Sinamics G120 byla také rozšířena směrem k vyšším napěťovým třídám (690 V). V nabídce je i měnič se zabudovanými sinusovými filtry.

Plně integrovaná automatizace a ucelené průmyslové projekty

V expozici bude vystaven model demonstrující vzájemné propojení jednotlivých produktů značky Siemens v rámci koncepce nazvané Plně integrovaná automatizace (Totally Integrated Automation – TIA). Jeho součástí budou prvky zahrnující kompletní spektrum pro řízení technologických procesů, tedy pohony, snímače, řídicí systémy, bezpečnostní prvky i komunikační rozhraní.

Obr. 5.

Obr. 5. Snímač výškového profilu objektů Simatic MV 230

Pracovníci společnosti Siemens návštěvníkům veletrhu rovněž představí systémy a řešení pro komplexní řízení technologických procesů. Jde především o projekty určené pro výrobu stavebních hmot, výrobu a zpracování železa a oceli a pro úpravny a čistírny vod.

Výroba rozváděčů

V expozici společnosti Siemens bude prezentována také výroba rozváděčů v teplickém výrobním závodě Servisní centrum – Výroba rozváděčů (SC-VR). Tento závod společnosti Siemens Engineering vyrábí rozváděče nízkého i vysokého napětí a betonové transformovny pro tuzemský i zahraniční trh.

(Siemens)