Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Automatizační technika pro výrobní, montážní a balicí linky

Automatizace výrobních linek je prioritním programem společnosti Turck. Program zahrnuje jak systémy pro sběr a distribuci řídicích signálů, tak nabídku jednotlivých senzorů, signalizačních prvků, propojovacích systémů a napájecích zdrojů. Celá nabídka obsahuje více než stovku typů výrobků, proto jsou v článku uvedeny jen přehledy nebo zajímavosti.

Sběrnicové systémy

Pro distribuci a sběr dat jsou určeny systémy vzdálených I/O s označením BL20/BL67 s krytím IP20/IP67, vybavené multiprotokolovými ústřednami (gateway) s možností komunikace protokoly Profinet, Profibus, Modbus a DeviceNet. Tyto systémy se vyznačují snadnou integrací s řídicími systémy vyšší úrovně a systémy RFID, návazností na komunikační rozhraní a další moduly, včetně integrace analogových karet.

Kompaktní moduly vstupů a výstupů FGEN (obr. 1) umožňují komunikaci prostřednictvím tří standardních ethernetových protokolů, EtherNet/IP, Modbus TCP a Profinet. Moduly mají funkci rychlého startu, a tím vyhovují požadavku automobilového průmyslu na rozběh za 500 ms. Napájení, vstupy a výstupy jsou u typů 16DO/2A, 16DI/PNP a 8DI/PNP, 8DO/2A navzájem galvanicky odděleny. 

Snímače

K dispozici je množství snímačů indukčních, kapacitních, optických, ultrazvukových atd. Unikátem je miniaturní magnetický snímač BIM-UNTK pro detekci pozice pístu v krátkých pneumatických nebo hydraulických válcích. Snímač se stupněm krytím IP67 a délkou pouhých 19,7 mm se vyznačuje nejen vysokou přesností spínacího bodu, ale také kompaktní formou připojení. Snímač zcela „zapadne“ do drážky tvaru T, upevní se zapuštěným imbusovým šroubem, a tím je chráněn před mechanickým poškozením. LED na snímači indikuje stav výstupu.

Signalizační prvky

Podsvícené tlačítko nouzového zastavení E-Stop je navrženo pro montáž do otvoru průměru 30 mm a je unikátní tím, že zahrnuje bezpečnostní akční prvek a zároveň i dobře viditelnou indikaci stavu v jednom pouzdře. Pokud je tlačítko odjištěno a stroj běží nebo je připraven k provozu, základna tlačítka je osvětlena žlutě. Při stisknutém tlačítku se trvalé žluté světlo změní na blikající červené. Tím lze rychle identifikovat stisknuté tlačítko.

Pro identifikaci stavu výroby je k dispozici světelný maják o průměru 50 mm vybavený pro jasný přehled diodami LED. Vyznačuje se dlouhou životností a minimální spotřebou energie. Světelný maják lze použít k souběžné víceúrovňové světelné signalizaci. Uplatní se i v případech, kdy je třeba signalizovat funkce, jako je např. zapnutí nebo vypnutí stroje, požadavek na dodání materiálu, provedení údržby. Majáky lze objednat v jakékoliv kombinaci nebo pořadí bílých, červených, žlutých, modrých a zelených světel, včetně duplicitních barev. K dispozici jsou i modely se zvukovou signalizací a až čtyřmi barvami. LED mohou být zapojeny pro individuální nebo souběžnou indikaci, takže může např. v jednom okamžiku svítit zelené (provoz) a modré (servis) světlo. Majáky jsou hermeticky uzavřeny v pouzdrech s krytím IP67.

Signální světlo řady K50 o průměru 50 mm je dodáváno v různých tvarech s až pěti barvami a akustickou signalizací. Technika LED se vyznačuje velmi malou spotřebou elektrické energie (méně než 2 W) a výjimečnou trvanlivostí – až deset let. K dispozici jsou i modely s optickým snínačem a signálkou s jednou až dvěma barvami. Snímače mohou být v difuzním provedení s dosahem až 100 mm nebo s funkcí reflexní závory s dosahem až 2 m. Na požádání může být snímač nahrazen tlačítkem. Všechny komponenty jsou dodávány v průmyslovém kompaktním provedení s krytím IP67 (světelná signalizace) a IP54 (akustická signalizace). 

Rotační snímače polohy

Pro určování polohy a rychlosti rotujících částí např. plnicích a balicích linek jsou k dispozici inkrementální a absolutní rotační snímače pracující až do frekvence 10 MHz. Jsou dostupné v různých velikostech od subminiaturních typů o průměru od 24 mm až po standardní typy s přírubou 50 nebo 58 mm. Uživatel si může zvolit snímače se širokým rozsahem pracovních teplot –40 až 90 °C, odolné proti magnetickému poli, s vysokou přesností a rychlostí přenosu dat.

Novinkou je rotační indukční senzor řady RI360 pro hřídele s průměrem do 20 mm a polohovacím prvkem. Jde o dvě nezávislé plně utěsněné jednotky v krytí IP69K, které spolupracují bezkontaktně. Nastavením parametrů pomocí I/O Link může senzor pracovat jako inkrementální, multiotáčkový nebo jako jednootáčkový. Nastaveny mohou být další parametry jako měřicí rozsahy, spínací body, výstupy atd. Bezkontaktní princip zkracuje dobu nutnou na údržbu plynoucí z opotřebení senzoru. 

Propojovací technika

Kompletní nabídka propojovací techniky zahrnuje konfekční kabely s různými koncovkami (M8, M12 až M23), kabely z různých materiálů od standardních typů z PVC pro malé mechanické namáhání, odolné proti kyselinám, alkáliím a zpomalující hoření až po provedení PUR pro náročné použití. K dispozici jsou kabely s opláštěním ze speciál­ního polyuretanového otěruvzdorného materiálu, kabely bezhalogenové a bez silikonu a také samozhášivé. Další kabely jsou odolné proti svařovacím polím, otěru a proti olejům. Dodávány jsou také kabely ve speciálním provedení pro potravinářský, chemický a auto­mobilový průmysl, do vyšších teplot atd. 

Sběrné kroužky

Pro přenos elektrických signálů až do 40 A, popř. i plynu nebo kapaliny, mezi statorem a rotorem, jsou určeny sběrné kroužky vyráběné společností Fritz Kübler GmbH. Díky velké spolehlivosti i při vyšších otáčkách lze přenášet standardní i sběrnicové signály, jako je Profibus, CANopen apod. rychlostí až 12 Mb/s. Sběrné kroužky mají modulární systém konstrukce se skládáním „vrstev“ na sebe, a proto jsou velmi flexibilní a uplatní se v mnoha různorodých úlohách. Sběrné kroužky mají díky robustnímu pouzdru stupeň krytí až IP64 a značnou odolnost proti vibracím. Dvoukomorové provedení a velmi odolné třecí kontakty zajišťují dlouhou životnost a dlouhé cykly údržby.

Typ s označením SR060 je sběrný kroužek pro přenos až tří výkonových a dvou slaboproudých signálů a je vhodný pro použití při ohřevu válců u balicích strojů. Sběrné kroužky se používají v různých úlohách v balicích strojích, zařízeních na plnění lahví, v robotech a otočných stolech i v manipulačních zařízeních. 

(TURCK, s. r. o.)

Obr. 1. Kompaktní moduly vstupů a výstupů FGEN

Obr. 2. Magnetický snímač BIM-UNTK pro detekci pozice pístu ve válci

Obr. 3. Signální světlo řady K50

Obr. 4. Rotační indukční snímač  řady RI360