Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Automatizační technika Panasonic pro automobilový průmysl

Výroba osobních i nákladních automobilů v Česku zaznamenala v loňském roce nárůst o desítky procent. Automobilkám se zvyšují zisky, České republice roste export. K tomuto vývoji přispěli svými dílem spolehliví dodavatelé kvalitních komponent i celých výrobních linek. Moderní bezchybná výroba je založena na automatizovaných procesech s precizní kontrolou v jednotlivých fázích montáže. Článek prochází nabídkou špičkových výrobků společnosti Panasonic a ukazuje konkrétní použití v automobilovém průmyslu – a nejen tam.
 

Automatická kontrola kvality

Pro optimalizaci výroby dnes již nestačí jen výstupní kontrola, ale je třeba důkladně kontrolovat výrobu i v jednotlivých fázích. Žádná efektivně fungující společnost si nemůže dovolit „poskládat“ výrobek a teprve na konci výrobního procesu zjistit, že jeden či více vstupních dílů či mezikroků nevykazují požadovanou kvalitu, a celý výrobek tedy není možné schválit jako bezvadný.
 
Výstupní a průběžná kontrola nyní nabývají na významu. Přes snahu automatizovat všechny operace výroby se nelze vyhnout zásahu lidské ruky, a ta je bohužel občas zdrojem chyb. Zde je tedy prostor pro průmyslové snímání obrazu a jeho následné vyhodnocení. Rychlost a kvalita takto vykonávané kontroly jsou mnohonásobně vyšší než při kontrole lidským operátorem. Systémy pro digitální zpracování a vyhodnocení obrazů nikdy „nespí“, nikdy nejsou ani na okamžik nepozorné. Pracují nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce, bez nároku na přestávky nebo dovolenou. Řešení zpracování obrazu musí být „ušito na míru“. Vhodným doplněním kamerových systémů v automatizovaných výrobních linkách jsou např. laserové popisovače Sunx; nad bezpečností operátorů ve výrobě mohou bdít bezpečnostní světelné závory.
 

Kamerové systémy

Společnost Panasonic Electric Works již tradičně dodává kvalitní kamerové systémy pro průmyslové zpracování obrazu a na základě svých bohatých pětadvacetiletých zkušeností zákazníkům nabízí široký sortiment produktů od kamerových senzorů LightPix AE20, přes kompaktní systémy pro zpracování černobílých a barevných obrazů řad A, AX a PV po výkonné systémy na bázi PC typu P400/P400S s inspekčním softwarem Vision P400.
 
Letošní novinkou je systém PV500 (obr. 1), který je několikanásobně rychlejší v porovnání s předchozí generací obdobných systémů. Systém má k dispozici tři různé kamery (standardní, miniaturní a s vysokým rozlišením – 2 MPix), které je možné libovolně kombinovat (podle modelu lze připojit až čtyři kamery zároveň). V náročných úlohách, např. na propohybující se paži robotu, může být kamera připojena zvlášť odolnými kabely. Systém PV500 umožňuje ovládat snímání každé kamery nezávisle. Výrobek tedy může být snímán několika kamerami současně z různých úhlů, ale také třeba v různých fázích posunu. Následné zpracovávání probíhá zároveň s následujícím snímáním, což v praxi umožňuje zpracovat a vyhodnotit snímek za dobu blížící se 2 ms. Systém je vybaven velkým množstvím různých vyhodnocovacích algoritmů a jeden z nich je optimálně navržen pro výstupní kontrolu konektorů.
 
Celý kamerový systém se ovládá malým ergonomicky velmi vhodně navrženým ovladačem, který usnadňuje navigaci mezi jednotlivými okny v editačním či testovacím režimu. Volba, velikosti i rozmístění oken testovacího režimu na displeji LCD jsou uživatelsky nastavitelné. Celý systém je možné připojit prostřednictvím gigabitového Ethernetu, a tím mít možnost neustále sbírat data, včetně nasnímaných obrazů.
 

Nezničitelná identifikace – laserové popisovače

Jediný opravdu trvalý způsob, jak označovat jednotlivé části či celé výrobky, je laserový paprsek. Jednotlivé díly lze označovat definovatelným řetězcem (ID, datum, čas atd.) nebo kódem 2D, který při správném použití ve výrobním procesu zaručí bezchybnou návaznost celého systému.
 
Laserové popisovače dodává společnost Panasonic Electric Works i nadále pod obchodní značkou Sunx. Je třeba zmínit modely řady LP-400 a LP-V10 s velmi malou spotřebou, které jsou velmi vhodné především pro vysoce kvalitní a trvalé označování téměř jakýchkoliv materiálů v hromadné výrobě. Těžko lze najít materiál, který by nebylo možné popisovat těmito popisovači. Společnost Panasonic Electric Works popisuje zdarma vzorky dodané zákazníky a zatím se vždy podařilo splnit jejich přání.
 

Světelné závory Sunx pro bezpečnost

Mezi atributy, které jsou na průmyslových provozech obzvlášť důkladně sledovány, je základní bezpečnost obsluhy výrobních strojů. Proto jsou všechny moderní provozy vždy vybaveny funkčním zařízením eliminujícím jakékoliv poranění. Svařovací automaty, lisy či jiné nebezpečné části výroby jsou opatřeny bezpečnostními světelnými závorami. Při narušení hlídaného prostoru během 11 ms vyšlou signál k zastavení stroje či jiné akci vedoucí k ochraně zdraví člověka. Obě řady bezpečnostních světelných závor SF2B i SF4B splňují kritéria průmyslových provozů IP61. Při návrhu nových provozů se se zařazením těchto moderních bezpečnostních prvků bezpodmínečně počítá, ale vzhledem k významu ochrany lidského zdraví by měly být doplněny i do výrobních procesů, kde dosud chybějí.
 

Úplná nabídka pro automatizaci

V bohaté nabídce najdou zájemci nejenom optoelektronické a laserové snímače v různém provedení, ale také indukční snímače přiblížení, snímače vířivých proudů, snímače tlaku nebo miniaturní čidla pohybu. Nabídku společnosti Panasonic Electric Works uzavírá široký sortiment nejrůznějších komponent pro průmyslovou automatizaci od spínačů a přepínačů, konektorů pro desky s plošnými spoji, konektorů pro ploché kabely, přes ventilátory, spínací hodiny, počítadla provozních hodin, inteligentní, programovatelná časová relé řady LT4H a QM4H, digitální čítače s předvolbou řady LC4H až po modulové síťové zdroje řady FP.
 
Výrobky společnosti Panasonic Electric Works jsou součástí nejnáročnějších průmyslových výrobních linek, ale také se ukrývají v takových výrobcích, jako jsou hračky nebo nejmodernější prototypy automobilů.
Luděk Barták,
Panasonic Electric Works Czech s. r. o.
 
Obr. 1. PV500 – kamerový systém pro průmyslové snímání obrazu
Obr. 2. Sortiment laserových popisovačů Sunx
Obr. 3. Světelné bezpečnostní závory SF2N s možností zabezpečit prostor šířky 0,3 až 7 m