Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Automatizační technika na veletrhu Czech Raildays 2007

Automatizační technika na veletrhu Czech Raildays 2007

Na veletrhu Czech Raildays ve dnech 19. až 21. června 2007 v Ostravě byla již tradičně vedle drážní techniky, výrobků a služeb pro železniční a městskou kolejovou dopravu představena i automatizační a řídicí technika. Jmenujme namátkou některé zajímavé exponáty.

V únoru 2006 bylo do provozu předáno řídicí centrum centrálního stavědla železniční uzlové stanice Bohumín. Velkoplošné zobrazovače tohoto centra byly ústředním exponátem ve stánku AŽD Praha. Za zmínku stojí, že společnost AŽD dodala do Bohumína též elektronické zabezpečovací zařízení ESA 11.

Vlakový komunikační uzel TCN Gateway sice již není novinkou (v časopise Automa byl poprvé popsán v roce 2003 v čísle 11 jako exponát oceněný v soutěži o Zlaté medaile MSV), přesto byl jedním z hlavních exponátů ve stánku společnosti Unicontrols, a to proto, že se jej daří úspěšně prodávat na zahraničních trzích.

Palubní počítač Synergy, který vystavovala společnost Mikroelektronika, v sobě spojuje vlastnosti řídicí jednotky, terminálu řidiče či strojvedoucího, hlásiče a odbavovacího terminálu pro cestující. V současné době se uplatňuje např. při modernizacích motorových vozů řady 810 (ČD).

Pro dispečera je při řízení železniční dopravy významným ulehčením, má-li v jediném terminálu soustředěné jak zobrazení důležitých informací, tak prostředky pro hlasovou komunikaci. Vhodným řešením je univerzální terminál IP Touch Call, prezentovaný společností TTC Marconi.

Pro zkoušení pneumatických součástí brzd kolejových vozidel jsou třeba spolehlivé snímače tlaku. Ty ve svém stánku představila společnost Cressto, včetně příkladu kompletního testovacího zařízení.

Na veletrhu byly k vidění i řídicí systémy pro ovládání výhybek. Například místní Dopravní podnik Ostrava na veletrhu představil řízení hydraulicky ovládané tramvajové výhybky. Vystaven byl systém s jazýčkovým kontaktem, určený pro Dopravní podnik Košice.

Železniční a městská kolejová doprava má z hlediska automatizace a řízení mnohá specifika, především v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti systémů. Návštěvníci se proto mohli na veletrhu Czech Raildays setkat s mnoha špičkovými automatizačními prostředky i s odborníky na automatizační, řídicí a zabezpečovací techniku.

(Bk)

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde