Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Automatizace výroby – špičkově, efektivně a hospodárně

číslo 1/2006

Automatizace výroby – špičkově, efektivně a hospodárně

Výroba automobilů je typická vysokým podílem subdodávek složitých a technicky náročných komponent, které jsou vyráběny ve velkých sériích, ale často v mnoha variantách a s průběžnými inovacemi. K automatizaci jejich výroby jsou využívána jednoúčelová zařízení splňující vysoké technické požadavky a umožňující dosáhnout vysoké produktivity a spolehlivosti pro plnění dodávek just in time.

Stasto Automation, s. r. o., dlouholetý dodavatel výrobců takových strojů a zařízení, proto má ve svém sortimentu osvědčené standardizované prvky, které při splnění špičkových technických parametrů dovolují velmi efektivní konstrukci strojů.

Dodávané prvky zahrnují několik skupin výrobků od renomovaných výrobců:

 • elektromechanické otočné polohovací stoly,
 • otočné polohovací stoly s přímým pohonem,
 • modulární lineární polohovací systémy,
 • manipulační techniku,
 • podávací techniku a zásobníky,
 • trubkový nosný a upínací systém,
 • hliníkový profilový nosný a upínací systém pro stavbu strojů a zařízení pracovišť,
 • pneumatické prvky,
 • speciální ventily pro řízení průtoku řezných, chladicích a dalších médií.
Obr. 1.

Obr. 1. Lineární montážní systém LS 280

V tomto článku se čtenáři mohou podrobně seznámit s výraznou novinkou v sortimentu firmy Stasto Automation a zároveň i novinkou mezi automatizačními komponentami na trhu vůbec: modulárním polohovacím systémem LS 280.

Modulární lineární polohovací systém LS 280

Modulární lineární polohovací systém LS 280 (obr. 1) spojuje technické možnosti špičkových otočných stolů firmy Weiss, jejich osvědčený vačkový pohon a robustní konstrukci s vlastnostmi lineárních transportních prostředků. Zároveň díky svému modulárnímu konstrukčnímu provedení zvyšuje efektivitu konstrukce jednoúčelových zařízení.

Základní charakteristiky systému LS 280 jsou:

 • přesnost obdobná jako u otočných polohovacích stolů, tj. ±0,03 mm, aretace vždy minimálně dvěma kladkami,
 • doba výměny dílce v aretované poloze i méně než 0,5 s,
 • spolehlivost díky osvědčenému vačkovému pohonu, výbornému materiálovému provedení a opracování, robustní konstrukci a pečlivé montáži.

Další charakteristické vlastnosti budou podrobně popsány v následujících odstavcích.

Flexibilita na druhou
Systém LS 280 je tvořen standardizovanými moduly o stavební délce 1 200 mm se třemi nebo šesti (z obou stran) aretovanými stanicemi, nebo 2 400 mm se sedmi nebo čtrnácti (také z obou stran) aretovanými stanicemi (obr. 2). Časování pro různé doby, potřebné k provedení rozličných operací, je řešeno naprosto unikátně vzájemnou kombinací stanic se třemi různým zdvihy (140, 280, 560 mm). O flexibilitě je tedy možné říci, že je „na druhou„, protože nejen umožňuje vykonávat různě časově náročné operace v jedné lince, ale při změně počtu nebo časové náročnosti operací, nebo dokonce i při přechodu na nový výrobek lze tuto stavebnici rozebrat, doplnit dalšími moduly, některé nahradit jinými či vynechat a „poskládat si„ stroj podle zcela nových požadavků.

Obr. 2.

Obr. 2. Příklad montážní linky realizované pomocí systému LS 280

Vlastní polohovací stanice s aretovanými pracovišti jsou doplněny několika transportními a podávacími prvky – jsou to točny pro otočení o 90° a 180° a transportní a podávací pásy ve standardizovaných délkách.

Inteligentní systém
Každá stanice s aretovanými polohami je vybavena vlastní řídicí elektronickou jednotkou, která zajišťuje řízení stanice i spolupráci s podávacími a transportními prvky. Nadřízený systém dostane jen hlášení o připravenosti stanice a odevzdá řídicí jednotce stanice LS 280 signál o dokončení operací.

Rychlý bezrázový provoz
Pohyb mezi aretovanými polohami je odvozen od tvaru vačky a je naprosto bezrázový. Stejně je tomu i mezi stanicemi na transportních pásech a točnách – jsou podle potřeby řízeny měniči frekvence a zajišťují plynulý přísun palet s výrobky do aretovaných pozic, opět zcela bez rázů a zároveň bez zbytečných prostojů.

Rychlé uvedení do provozu, rychlé změny výroby
Díky modulární koncepci, standardizovaným prvkům, integrované programovatelné řídicí jednotce, jednoduchému a robustnímu spojování modulů a prvků je uvedení stroje do provozu velmi rychlé. Stejně snadné a rychlé jsou změny výrobních zařízení při změně množství nebo druhu výrobků.

Minimální údržba, dlouhá životnost, čistý provoz
Systém LS 280 je vybaven automatickým centrálním mazáním a transportní a podávací pásy jsou elektronicky řízeny, a proto je jejich opotřebení minimální. Zároveň je vyloučena prašnost z opotřebení pásů. Systém lze použít i tam, kde je nutné vyloučit vznik statické elektřiny.

Ucelený systém
K dispozici jsou kromě základních transportních prvků i další doplňky, jako např. různě velké palety, montážní desky, rozváděče, podpěry pro větší vertikální zatížení, různé typy pohonů, přídavné snímače polohy atd.

Kam pro další informace

V tomto článku je velmi stručně uvedena základní charakteristika lineárního montážního systému LS 280 firmy Weiss. Koncepce tohoto produktu je opravdu nová a konečnému zákazníkovi i dodavateli jednoúčelového zařízení poskytuje dosud neobvyklé možnosti.

V případě zájmu o podrobnější informace mohou zájemci navštívit webové stránky http://www.stasto.cz nebo si vyžádat podrobnou technickou dokumentaci nebo návštěvu technika. V sídle firmy Stasto Automation je k dispozici také školicí středisko.

Ing. Jaroslav Meduna,
Stasto Automation, s. r. o.

Stasto Automation, s. r. o.
K Náklí 512
257 41 Týnec nad sázavou
tel.: 317 701 700, 871
fax: 317 701 701
e-mail: stasto@stasto.cz
http://www.stasto.cz