Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Automatizace v energetice: cesta k úsporám

číslo 6/2006

Automatizace v energetice: cesta k úsporám

V současné době, založené na rychlé výměně informací, je průmyslová automatizace samostatným oborem lidské činnosti, významně ovlivňujícím také efektivitu výroby elektrické energie a tepla. Vývoj nových energetických zařízení s sebou nese mj. množství požadavků na řízení a provozní bezpečnost, které nutně vyžadují použití nových metod a přístupů k řešení zadaných úkolů. Na základě investičních rozhodnutí o zavedení moderních techniky neustále vznikají nová řešení posouvající stále výš hranici, která v oboru automatizace představuje standard. Firmy specializované na vývoj a implementaci automatizačních prostředků pak dokážou velmi úspěšně zavést jednou dosažený standard do mnoha dalších nových projektů.

Mezi firmy, které propojují vlastní výsledky s nejmodernějšími trendy, je i česká společnost ZAT a. s., tradiční dodavatel automatizačních prostředků pro průmysl nejen v ČR, ale po celém světě. Firma ZAT používá své vlastní řídicí systémy i systémy od jiných renomovaných výrobců k realizaci řídicích systémů v oborech klasické a jaderné energetiky, povrchové těžby a dopravy surovin, distribuce plynu, dopravy a různých výrobních a zpracovatelských průmyslových procesů.

Rozhodující vlastností řídicích systémů značky ZAT je jejich otevřenost, umožňující je integrovat s řešeními a produkty od třetích stran. Základem této otevřenosti je důsledné využívání mezinárodních standardů ohledně hardwaru, softwaru i komunikace. Existence řídicího systému vzniklého vlastním vývojem přitom dovoluje poskytovat přímou podporu uživatelům a dlouhodobý, v mnoha případech nadstandardní servis při zachování rozumných nákladů na údržbu po celou dobu provozního života systému.

Automatizační prostředky dodávané společností ZAT přinášejí uživatelům úspory energie, rychlou návratnost investic i hospodárnost provozu při minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí.

Charakteristickými rysy elektroenergetiky a teplárenství jsou značná složitost a velké rozměry technologických zařízení spolu se zvýšenými požadavky na provozní spolehlivost zařízení a pohotovost jeho funkce, bezpečnost řízených technologických zařízení, dodržování technologické kázně, délku doby provozního života zařízení, ekonomiku jeho provozu atd.

Jednou z možností, jak dosáhnout úspěšného hospodaření energetických provozů, je použití automatizačních prostředků značky ZAT se systémovou nadstavbou ZAT Decision Suite, úspěšně používanou např. v elektrárně International Power Opatovice, a. s. Tato nadstavba umožňuje provozovateli elektrárny získat vhodným řízením technologického procesu z vložených vstupů co největší konečný prodejní produkt (množství elektřiny, množství páry, rozsah a kvalitu systémových služeb).

Provoz elektráren je obvykle optimalizován s využitím běžných automatizačních prostředků, které má elektrárna k dispozici. Použitím dalších prostředků, jako je ZAT Decision Suite, je reálná možnost zvětšit účinnost kotle o asi 0,5 až 1 % a účinnost bloku o asi 0,3 až 0,5 % při současném zmenšení vlastní spotřeby energie v asi téže míře.

Nová generace automatizovaného systému řízení technologických procesů (ASŘTP) umožňuje dosáhnout vyššího stupně automatizace, dokonalejší a pohotovější informovanosti operátorů o řízeném procesu a přesnější diagnostiky a předvídání poruch jak řízeného technologického zařízení, tak i vlastního řídicího systému. To vše v důsledku vede k dokonalejšímu řízení, minimalizaci zbytečných odstávek výrobního zařízení a zároveň k menšímu zatížení operátorů.

Současně se nabízí možnost sloučit dosud izolovaná operátorská pracoviště a odstranit problémy vznikající při vzájemné komunikaci různých řídicích systémů. Operátorská pracoviště byla sloučena např. v Elektrárně Mělník I, kde byla do nově vybudovaného společného velínu přesunuta operátorská pracoviště mnoha provozů elektrárny: bloků, odsíření, dozorny teplárenství, odpopílkování, emisí, buzení a fázování. Výsledkem je úspora nejen pracovních sil, ale i ostatních vlastních nákladů na provoz.

Dále je řídicí systém značky ZAT použit např. v kubánské elektrárně Felton (výkon 2 × 250 MW). Zde bylo rekonstrukcí technologického celku palivového hospodářství již během ročního provozu dosaženo významných úspor při spalování surové ropy.

Jednou z nových možností, jak dosáhnout úspor paliva v klasických elektrárnách (tím i souvisejícího snížení emisí), je kombinované spalování biomasy a uhlí, kde uplatnění opět nacházejí automatizační prostředky značky ZAT.

Řídicí systémy značky ZAT se vyvíjejí zejména směrem ke zdokonalování a zprůhlednění softwarových nástrojů pro jejich projektování, oživování, ladění a údržbu při zachování vynikající elektrické a mechanické robustnosti a spolehlivosti. Vše probíhá s vědomím potřeby zachovat příznivý poměr ceny k výkonu.

(ZAT a. s.)

ZAT a. s.
K Podlesí 541
261 80 Příbram VI
tel.: 318 652 111
fax: 318 627 471
e-mail: zat@zat.cz
http://www.zat.cz