Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Automatizace s úplným servisem

Automa 3/2000

Gustav Holub

Automatizace s úplným servisem

Obr. 1.

Automatizace s úplným servisem je nabídka kompletních služeb firmy Phoenix Contact, jejímž ústředním krédem je odpovědnost a kompetentnost při řešení úloh v automatizaci. Na loňském specializovaném veletrhu SPC/IPC/Drives v Norimberku předvedla firma inovované výrobky pro automatizační techniku a poprvé představila i kompletní balík služeb Full Service Automation, vztahující se na celý modulární automatizační systém Interbus. Součástí kompletních automatizačních řešení je poradenství při projektování, programování systému, školení pracovníků, jakož i nepřetržitý 24hodinový servis. Služby výrobce se neskládají pouze z prodeje, k dispozici je také odborný předprodejní soubor služeb, který je nutnou podmínkou, jde-li o plánování a projektování finančně náročných a složitých systémů, linek a investičních celků.

Více něž sto spolupracovníků firmy v prodejním oboru je připraveno vypracovat ve spolupráci s projektovými organizacemi individuální koncepci řešení a zásadně pomoci při její realizaci. Tým specialistů poskytuje nezbytné informace a rady pro dodavatele strojního vybavení od fáze prvních konstrukčních návrhů až po definitivní provedení projektu. Při této činnosti je zaručeno, že odborní konzultanti díky svým znalostem dovedou respektovat oborově specifické aspekty řešení projektu. Další tým spolupracovníků z oboru velkých investic napomáhá zákazníkům tam, kde jde o výstavbu továren a s tím spojené budování organizační struktury a provozních systémů při respektování mezinárodních norem a směrnic. Oddělení řízení projektové činnosti koordinuje specifické projekty zákazníků od rozvíjení koncepce projektu, přes jeho plánování, realizaci, zkoušky a uvedení do provozu. Přitom se bere zřetel na specifický rozvoj sortimentu produktů u výrobce.

Pro všechny realizační práce od poradenství, přes projektování až po instalaci a uvedení zařízení do provozu je k dispozici rozsáhlý program seminářů a školení. Modulárně sestavované semináře pro zajištění kvalifikace rozhodujících pracovníků, plánovačů, personálu v servisu a údržbě vede skupina pracovníků firmy Phoenix Contact, kteří dokonale znají tematiku a mají bohaté odborné zkušenosti.

Obr. 2.

V rámci prodejního servisu poskytuje příslušný tým komplexní celosvětovou podporu zákazníků. V nepřetržitém 24hodinovém servisu je finálním odběratelům zaručena vysoká funkční pohotovost nakoupených strojů a zařízení. Spolupracovníci firmy přitom ovládají nejen automatizační prostředky vlastní provenience, ale také znají velké množství přístrojů, které jsou kompatibilní se sběrnicovým systémem Interbus. Soubor služeb Full Service Automation nabízí partnerům z projektových organizací a finálním odběratelům produktů firmy Phoenix Contact nezbytné informace ke všem automatizačním řešením, která jsou provozována se sběrnicovým systémem Interbus.

Co se týče sběrnicového systému Interbus v souvislosti s uváděným kompletním servisem, lze jako příklad uvést rozsáhlý sortiment snadno vyměnitelných řídicích modulů pro programovatelné automaty (PLC) a systémy VEMbus, které firma Phoenix Contact dodává předním evropským i zámořským výrobcům automatizační techniky (Siemens, ABB, AEG, Allen Bradley, Mitsubishi, Bosch, GE Fanuc, Honeywell). Tyto řídicí moduly slouží na síti Interbus jako masters, řídí a monitorují všechny funkce sběrnicového systému a umožňují realizovat diagnostiku sběrnice i připojených jednotek I/O. Nejvíce se jich vyrábí pro firmu Siemens: k dispozici jsou moduly téměř pro všechny PLC Simatic.

Na obr. 1 je příklad řídicího modulu pro připojení PLC Simatic S7-300 na Interbus, a to varianta s rozšířeným rozsahem funkcí: s funkcemi pro přípravu a zpracování procesních dat (podle IEC 1131; tato funkce podstatně urychluje zpracování časově kritických dat), s možností využít synchronní pracovní režimy, s rozšířeným parametrováním, diagnostikou a komunikací s IPC. Na obr. 2 je řídicí modul pro PLC Simatic S5, který má v podstatě stejný rozsah funkcí jako modul na obr. 1.

Obr. 3.

Na závěr je třeba ocenit nápaditou konstrukci řady výkonových svorek typu Inline, jež jsou současně kompaktními řídicími přístroji k přímému spínání, ochraně a hlídání malých trojfázových motorů a doplňují dosavadní řadu výrobků Inline s tradiční a osvědčenou technikou rychlého připojování vodičů (obr. 3). Integrovaná ochrana motorů je plně elektronická a je dimenzována do 8 A při napětí 400 V. Jmenovitý proud motoru předem zadává uživatel prostřednictvím sběrnice Interbus. Aktuální proud je měřen výkonovou svorkou a porovnáván s jmenovitou hodnotou. Při přetížení pohonu se motor podle zadané charakteristiky automaticky vypne.

Veškeré další informace o celé šíři sortimentu dodávaných nových výrobků rychlospojovací techniky, o kterých naše čtenáře postupně informujeme, lze získat na adrese

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 05/42 21 37 01
http://www.phoenixcontact.com