Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Automatizace s adrenalinem – soutěž Festo

Dne 7. dubna 2014 se v budově firmy Festo v Praze-Braníku uskutečnilo finálové kolo soutěže pro studenty středních škol. Letošní ročník byl již pátý. Studenti soutěžili v dovednostech z oboru průmyslové automatizace. Mohli porovnat své schopnosti ve dvou kategoriích, zaměřených na pneumatické a elektropneumatické systémy (obr. 1). Soutěž získala již značnou popularitu. Organizovala ji divize Festo Didactic. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: Pneumatické systémy (pro Festo tradiční téma) a PLC – řídicí systémy (úlohy pneumatických soustav řízených programovatelnými automaty a jejich programováním). Soutěž se uskutečnila ve dvou kolech – první bylo korespondenční (zadání bylo zveřejněno 17. 3. 2014), druhé prezenční (uskutečnilo se 7. 4. 2014). Korespondenčního kola se zúčastnilo celkem 31 skupin, z toho patnáct v první kategorii (pneumatické systémy) a šestnáct ve druhé kategorii (PLC – řídicí systémy). Do závěrečného kola postoupilo šest nejlepších skupin z každé kategorie, tedy celkem maximálně dvanáct skupin. Studenti mohli soutěžit individuálně nebo ve

dvoučlenných skupinách. Z jedné školy bylo možné do stejné kategorie přihlásit maximálně dvě skupiny. Druhé kolo bylo zaměřeno na praxi a studenti měli k dispozici výukové prvky stavebnice firmy Festo. Soutěžící ve druhé kategorii mohli použít svůj nebo školní programovatelný automat s minimální konfigurací osm vstupů a šest výstupů.
 
Zadání úlohy prvního kola bylo obdobné pro obě kategorie. Požadováno bylo navrhnout pneumatický systém pro skládání skleněných čoček na odběrný pás s použitím jednoho kyvného pneumatického motoru, lineárního pneumatického motoru a dvojice chapadel (obr. 2). Čočky měly být automaticky přisouvány po dopravníku vždy do stejné pozice a po odběru dvojice čoček přisunuta dvojice další. Po uložení čoček na odběrný pás a po odjezdu manipulátoru z této pozice se měl pás automaticky posunout a uvolnit místo další dvojici. Pro druhé kolo byly zadány odlišné úlohy. V první kategorii bylo požadováno sestavit a řídit pneumatický manipulátor překládající kovové výlisky na zásobníkový pás baličky (obr. 3). Ve druhé kategorii měli studenti vytvořit program a základní dokumentaci pro jednoúčelový manipulátor skládající kovové desky na vozík s paletou (obr. 4). Desky pod manipulátor s přísavkami přijížděly na pásu, který se zastavil v okamžiku, kdy deska dojela na přesně ustavený snímač. Na paletu mělo být rovnoměrně uloženo celkem jedenáct desek. Podobně jako v profesionální praxi bylo i v soutěžních úlohách požadováno nakreslit krokový diagram, navrhnout, pojmenovat a umístit použité prvky, nakreslit pneumatické a elektrické schéma, a vytvořit dokumentaci programu.
 
Výsledková listina závěrečného kola je uvedena v tab. 1. Ve finálovém kole soutěže panovala úžasná atmosféra, soutěživá a současně přátelsky kooperativní. Zaujetí studentů a jejich spolupráce byly patrné zejména ve skupinách, které řešily úlohy první kategorie, kde je postup kolektivní tvorby viditelný (obr. 1). Pohled na řešitele úlohy druhé kategorie připomínal spíše soutěž v šachu – proces tvoření programu není viditelně dramatický. Studenti hodnotili soutěž Festo jako velmi zajímavou „adrenalinovou hru“, která je však výbornou příležitostí k získání konkrétních zkušeností a motivací pro další studium. Zadání úloh dalšího (šestého) ročníku soutěže Festo bude zveřejněno v první polovině roku 2015.
Ladislav Šmejkal
 
Obr. 1. Soutěžící pracovali s plným zaujetím
Obr. 2. K zadání úlohy prvního (korespondenčního) kola soutěže pro druhou kategorii
Obr. 3. K zadání úlohy finálového kola soutěže pro první kategorii
Obr. 4. K zadání úlohy finálového kola soutěže pro druhou kategorii
 

Tab. 1. Výsledky soutěže