Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Automatizace proniká i do školních jídelen

Automa 2/2000

(Bk)

Automatizace proniká i do školních jídelen

Obr. 1.

Loni na podzim se ve všech šesti školních jídelnách v Jindřichově Hradci objevila novinka – objednávání a výdej stravy prostřednictvím kartových terminálů. V jídelnách byly instalovány objednávkové a výdejové terminály a děti dostaly (po složení zálohy 50 Kč) osobní magnetické karty.

Automatizovaný systém řízení provozu školních jídelen v Jindřichově Hradci a odběru stravy v nich realizovala pacovská firma MICROCOMP Plus. Pro tuto firmu to není zdaleka první aplikace automatizovaného systému řízení ve školních jídelnách. Systém spolehlivě pracuje např. ve školní jídelně v Pacově, v 6. a 16. ZŠ ve Zlíně, v ZŠ v Teplicích, v ZŠ Kodaňská v Praze 10, ale také v SOU telekomunikačním v Ostravě, Střední policejní škole MV ČR v Brně nebo v závodních jídelnách Tylmann v Brně, TATRAREST v Kopřivnici a na mnoha dalších místech.

Celý systém se skládá z několika modulů a lze jej snadno přizpůsobit potřebám a požadavkům konkrétní jídelny.

Modul pro obsluhu terminálů, objednávání a výdej jídel se nazývá Strávníci a zcela nahrazuje standardní systém stravenek. Využívá magnetických nebo čipových kart. Školním jídelnám obvykle více vyhovují magnetické karty, jejichž cena je ve srovnání s čipovými podstatně nižší a rodiče za ně nemusejí platit tak vysokou zálohu. V době, kdy jsou rozpočty rodin s dětmi často velmi napjaté, to není nepodstatná přednost.

Strávník si protažením karty objednávkovým terminálem objedná jídlo na následující den. Chodí-li na obědy jen v určitých dnech, např. ve dnech, kdy má odpolední vyučování, je to zaznamenáno v databázi strávníků a systém automaticky objedná jídlo až na následující den, kdy dítě na obědy dochází. Chce-li dítě jít na oběd mimo toto pořadí, není to žádný problém: ohlásí to pracovnici jídelny, která požadavek zaznamená ručně pomocí klávesnice řídicího počítače.

V jídelnách, kde se vaří více druhů jídel, je možné si jídlo vybrat pomocí klávesnice terminálu. Avšak zadávání kódu jídla na terminálu je nepohodlné a pro menší děti obtížně zvládnutelné, a navíc cena terminálů není vysoká – proto se výběr z více druhů jídel obvykle řeší tak, že se v jídelně instaluje více terminálů označených názvy jídel.

Součástí objednávkových terminálů je tlačítko pro zrušení požadavku a zobrazení stavu konta. V některých jídelnách nevyužívají ani těchto tlačítek a požadavek ruší nebo stav konta zjišťuje pracovnice jídelny na počítači.

Obr. 2.

Při odběru jídla dítě protáhne kartu výdejovým terminálem. Ten identifikuje, zda bylo jídlo skutečně objednáno, a kuchařka může oběd vydat. Současně se karta zablokuje pro další použití ve výdejovém terminálu tentýž den. Na jednu kartu tedy nelze v jednom dni vydat více obědů.

Pracovnice u výdeje jídel může na displeji sledovat, kolik porcí již bylo vydáno nebo kolik jich ještě zbývá vydat.

Jak je to s placením obědů? Ve školních jídelnách se jídlo obvykle platí zálohově. Rodiče poukážou peníze na účet jídelny převodem z účtu nebo složenkou. Platba se přičte k osobnímu kontu strávníka. Při každém objednání jídla se příslušná částka z konta odečte. Je-li konto prázdné, systém odmítne stravu objednat. V některých jídelnách jsou benevolentní a povolují krátkodobý debet, především proto, že doba mezi zaplacením a připsáním peněz na účet může být zvláště u plateb poštovní poukázkou dosti dlouhá.

V databázi jsou kromě údajů o platbách také údaje o věku strávníka, protože velikost porcí, jak je stanoví norma, se podle věku dítěte liší. Při objednávce se tak automaticky zaznamenává i velikost objednané porce.

Modul Strávníci je svázán s modulem Jídelna, který zajišťuje, aby po uzavření objednávek byla vytvořena sestava plánování spotřeby potravin. Softwarová vazba na další modul, Sklad, umožňuje zjistit, zda je ve skladu dostatek potravin. Při vaření se ručně zaznamenává skutečná spotřeba surovin, která se může od plánované poněkud lišit. Modul Sklad umožňuje sledovat minimální zásoby, data spotřeby a automaticky počítat cenu jídla. Má vazby pro převod údajů do ekonomického systému stravovacího zařízení.

Modul Jídelna zajišťuje kromě normování spotřeby surovin i statistické sledování jídelníčku. Ve školních jídelnách se sleduje tzv. spotřební koš. Pomocí něj se vyhodnocuje, zda je v dětském jídelníčku dostatek zeleniny, luštěnin, ryb a zda je dětská školní strava vyvážená podle zásad zdravé výživy. Kromě spotřebního koše se sledují také tzv. limitníky. S jejich pomocí se zjišťuje, zda odpovídá průměrná cena jídla ceně spotřebovaných surovin. Ve školních jídelnách totiž rodiče platí jen tuto cenu, práci kuchařů a kuchyňského personálu hradí stát.

Obr. 3.

V závodním stravování může být systém doplněn i modulem Kantýna pro bezhotovostní platbu doplňkového sortimentu (salátů, zákusků, nápojů apod.).

Celý systém v současné době pracuje na bázi komplexního informačního systému ISO®, jehož základem je programovací jazyk FoxPro. Připravuje se varianta, která bude pracovat na základě systému KARAT, jenž je postaven na architektuře client/server a jehož základem je databáze Sybase SQL Anywhere nebo Sybase SQL Server 11.

Co systém řízení provozu a odběru stravy přináší? Výrazně snižuje administrativu, zjednodušuje peněžní styk se strávníky a nutí je zlepšit platební kázeň. Zabraňuje výdeji více obědů na jednu kartu. Při výdeji stravy průběžně poskytuje přehled o počtu vydaných porcí.

Návratnost finančních prostředků vynaložených na automatizovaný systém řízení je poměrně rychlá. Úsporou surovin a zlepšením platební kázně mohou jídelny získat (podle jejich velikosti) až 20 000 Kč měsíčně.

A co na automatizaci školních jídelen říkají samy děti? Časté jsou obavy, že menší děti objednávání jídel nezvládnou. Zkušenosti potvrzují, že opak je pravdou. Děti si na nový systém zvykají velmi rychle a zvláště ti nejmenší, prvňáčci, jsou na svou první „kreditkartu“ náležitě pyšní.

MICROCOMP Plus
Hronova 1078, 395 01 Pacov
tel. + fax : 0365/ 44 34 50
e-mail: microcomp.plus@microcomp.cz