Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Automatizace na veletrhu Hannover Messe 2009

Veletrh Hannover Messe, který se v roce 2009 bude konat 20 až 24. dubna, si udržuje pozici jednoho z nejvýznamnějších evropských i světových technických veletrhů a patří mu stálé místo také v diářích odborníků na průmyslovou automatizaci. Podívejme se, proč je pro automatizační inženýry tak významnou událostí.
 

Interkama – automatizace pro zpracovatelský průmysl

Automatizaci zpracovatelského průmyslu, tedy v oborech jako chemie, petrochemie, potravinářství, farmacie nebo zpracování nerostných surovin, které jsou charakteristické převahou spojitých a dávkových výrobních procesů, se tradičně věnuje veletrh Interkama+.
 
Novinkou veletrhu Interkama+ příští rok bude diskusní klub s názvem World User Club a jeho aktuálním tématem bude dosahování provozní dokonalosti − Operational Excellence.
 

Factory Automation – automatizace strojní výroby

Druhou velkou oblastí průmyslové automatizace je automatizace strojní výroby. Patří sem nejen strojírenská výroba, ale také veškeré montážní nebo balicí linky, jež se v určité podobě využívají takřka v každé oblasti průmyslu (obr. 1). V rámci Factory Automation budou moci návštěvníci opět navštívit oblíbený Application Park, kde budou výrobní procesy předvedeny „v akci“. Speciální pozornost bude věnována identifikační technice nebo výrobě v čistých prostorách.
 

Roboty jako důležitá součást výrobních linek i lákadlo pro návštěvníky

Jedním z důvodů, proč malé a střední podniky nevyužívají průmyslové roboty ve větší míře, je nedostatek znalostí a zkušeností. Součástí veletrhu Hannover Messe proto bude Robotation Academy, vzdělávací akce určená právě pro techniky z menších podniků.
 
Oboru, jehož potenciál leží zatím převážně v budoucnosti, se bude věnovat přehlídka mobilních robotů a autonomních systémů. Součástí této přehlídky bude také soutěž v robotickém fotbale RoboCup German Open, pořádaná společně ústavem pro inteligentní analýzu a informační systémy Fraunhoferova institutu a pořadatelem veletrhu, společností Deutsche Messe. Divácky atraktivní novinkou budou přehlídky záchranných robotů a robotů pro domácí asistenci a sotuěž v robotickém fotbale.
 
Soutěž v robotickém fotbale bude zařazena také do programu TectoYou, která zahrnuje akce, jejichž cílem je zvýšit zájem mladých lidí o techniku a studium technických oborů.
 

Pohony a jejich řízení

Každé dva roky se jako součást Hannover Messe koná veletrh Motion, Drive and Automation (obr. 2), jenž se věnuje pohonům a jejich řízení. Klíčovými pojmy pro příští rok budou energeticky úsporné pohony, systémy preventivní údržby a alternativní pohony. Ve společném stánku E-Motive budou předvedeny možnosti uplatnění elektrických pohonů v moderních dopravních prostředcích.
 

Digital Factory představí informační systémy pro podporu výroby

Integrace provozních řídicích systémů a ekonomických systémů řízení podniku je jedním z faktorů, které mohou podstatně zvýšit efektivitu výroby. Cílem ale není jen vertikální integrace, ale také integrace horizontální, a to na různých úrovních, ať jde o provázanost jednotlivých oddělení závodu, jednotlivých výrobních závodů v podniku nebo podniků navzájem v rámci dodavatelských řetězců. Informační systémy v těchto případech překračují nejen hranice závodu, ale často i hranice států.
 

Automatizace budov

Moderní budovy jsou vybaveny mnoha snímači, akčními členy a řídicí technikou, která se stará o pohodu a bezpečnost obyvatel a návštěvníků. Důležitým parametrem moderních budov je také jejich energetická náročnost. Právě řídicí technika může významně přispět k úsporám energií a některé typy budov, např. tzv. pasivní domy, se bez ní vůbec neobejdou.
 

Energetika

Na veletrh Hannover Messe mohou zamířit i návštěvníci, kteří se zajímají o konstrukci, provoz a údržbu elektráren různého druhu. Zvláště v Evropě štědře dotované větrné elektrárny prožívají v poslední době silný rozvoj, a proto jim Hannover Messe věnuje speciální přehlídku s výmluvným názvem Wind – Vítr.
 
V současné době je hojně diskutovanou otázkou bezpečnost a spolehlivost dodávek elektrické energie, např. i v souvislosti s přetěžováním přenosové soustavy již zmíněnými větrnými elektrárnami. Těmto problémům, a nejen jim, se bude věnovat konference World Energy Dialogue 2009, součást doprovodného programu Hannover Messe.
 

A mnoho dalších oborů

Spektrum toho, co mohou návštěvníci na Hannover Messe uvidět, je mnohem širší. Za zmínku stojí např. MicroTechnology, přehlídka mikrotechnologií a mikrosystémů, nebo veletrh technického výzkumu Research and Technology, který se koná pod záštitou Annety Schavanové, německé ministryně pro vzdělání a výzkum, a jehož klíčovými tématy budou bionika, adaptivní systémy, inteligentní textilie, uplatnění kosmického výzkumu v průmyslové praxi nebo nanotechnologie. Nebude chybět ani veletrh Subcontracting, přehlídka povrchových úprav Surface Technology a mnoho dalšího.
 

Česká účast

Bližší informace o veletrhu získají zájemci např. na webové stránce http://www.hannovermesse.de nebo u českého zastoupení hannoverských veletrhů http://www.hfczechrepublic.com. Zájemci o veletrh Subcontracting, věnovaný subdodávkám pro automobilový průmysl, strojírenství a investiční celky, jenž je součástí Hannover Messe, mohou využít také nabídku agentury CzechTrade na účast ve společném stánku nebo asistenci při jednáních se zahraničními partnery (informace Ing. Ivana Lukasová, ivana.lukasova@czechtrade.cz).
(Bk)
 
Obr. 1. Součástí veletrhu Factory Automation jsou i průmyslové roboty, např. jako součást balicích linek
Obr. 2. Motion, Drive and Automation představí množství různých elektrických, pneumatických u hydraulických pohonů v živých ukázkách