Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Automatizace Modicon v infrastruktuře

Automa 4/2001

Ing. Martin Červinka,
vedoucí Segmentu automatizace Schneider Electric CZ, s. r. o., Praha

Automatizace Modicon v infrastruktuře

Kromě průmyslu, energetiky, komerčních a průmyslových budov patří infrastruktura mezi hlavní segmenty, ve kterých má společnost Schneider Electric nejen velké ambice, ale zejména mnoho zkušeností a referencí díky již realizovaným aplikacím.

Svoji roli zde hrají kvalitní a spolehlivá technická řešení, která jsou v tomto oboru založena zejména na komunikaci mezi různými zařízeními. Navíc zásluhou otevřenosti komunikací lze řešení Schneider Electric aplikovat na již stávající i nové „cizí“ systémy a napojit je bez velkých problémů a investic na moderní způsob řízení provozů.

Všechny řídicí systémy Modicon splňují požadavky mezinárodních norem IEC 1131, stejně tak i vývojová prostředí pro jejich konfigurování a programování. Souhlas s těmito normami přispívá k posílení důvěry provozovatele v jednotlivé produkty a celé navrhované řešení.

Obr. 1.

Dopravní infrastruktura
V souladu s již dříve prezentovanou koncepcí Transparent Factory je současný provoz metra ve francouzském Lyonu ovládán řídicími systémy Modicon s integrovanými webovými servery, a jde tedy o přesný příklad využití uvedené koncepce. Již nyní mohou provozovatelé hodnotit velmi dobrou úroveň poskytování informací o řízení celé soustavy podzemní dopravy a rovněž i jeho bezpečnost.

Čističky odpadních vod a úpravny vody
Velmi dobrá technická a efektivní řešení jsou navrhována pro čističky odpadních vod a úpravny vody, např. pro velké francouzské společnosti Generale des Eaux a Lyonais des Eaux. Podobné aplikace, které vyžadují ucelené transparentní řešení a které provozovateli nabízejí nejen komfort řízení provozů (v současné době již standardní), ale zejména vysoký stupeň zabezpečení provozu, jeho diagnostiky a včasného informování, jsou realizovány i v České republice.

Souhrnně lze včasnou informovanost, nutnou pro tyto aplikace, definovat těmito podmínkami: správné informace ke správným lidem ve správnou dobu na správné místo a v každé aplikaci.

Distribuce tepla
Řídicí systémy Modicon nalezly uplatnění také v teplárenství, a to nejen ve výrobě tepelné energie, ale také v distribuci tepla. Významným faktorem jsou zde velmi dobré technické vlastnosti týkající se odolnosti proti vlivům pracovního prostředí a také velké možnosti komunikace. V současné době již nestačí jednoúčelová zařízení, ale provozovatelé vyžadují více informací (provozních i diagnostických) z jednotlivých stanic připojených na komunikační sběrnici a samozřejmě také rychlejší přenos informací. Příkladem toho jsou aplikace předávacích stanic ve společnostech Pražská teplárenská, United Energy, Teplo Břeclav, Zásobování teplem Vsetín, ale i v jiných společnostech na různých místech naší republiky.

Plynárenství
A nakonec přímé využití řešení řídicích systémů Modicon v plynárenství, jmenovitě v aplikaci předávací stanice zemního plynu PRS Velké Němčice (obr. 1). Nejde o tak rozsáhlou aplikaci jako v již uvedených příkladech, řešení je však zajímavé z pohledu využití komunikačních funkcí. Je založeno na řídicím systému Modicon TSX Momentum, který je z pohledu distribuovaného řízení velmi otevřený. Místní připojení grafického operátorského panelu pro místní ovládání je v současné době již nedílnou součástí mnoha provozů. Zajímavý je způsob přenosu dat jednak z přesných zařízení (průtokoměr a chromatograf) a jednak mezi dílčími dispečinky a ostatními stanicemi. Tento přenos je řešen přes multifunkční komunikační mosty (bridge) BM, které umožňují připojit libovolný komunikační protokol (zařízení již bylo popsáno v časopise Automa č. 6/2000). Všechna zařízení (řídicí systém, bridge BM, popř. také operátorské panely a stanice) jsou propojena prostřednictvím rychlé průmyslové komunikační sběrnice typu peer to peer ModbusPlus, která dovoluje vzájemnou komunikaci mezi všemi připojenými zařízeními.

Společnost Schneider Electric si za dobu svého působení v České republice vydobyla v oblasti infrastruktury dobrou pozici. Tato pozice je dále posilována zejména poskytováním profesionálních dodávek ve spolupráci s jejími partnery. Pozitivní stránkou ve vztahu k provozovatelům je velmi dobrá technická podpora poskytovaná specialisty se zkušenostmi z praxe.

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Brno
Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 05/43 42 55 55
fax: 05/43 42 55 54
e-mail: brno@schneider-electric.cz

Písek
Sedláčkova 7, 397 12 Písek
tel.: 0362/76 63 33
fax: 0362/21 94 46
e-mail: pisek@schneider-electric.cz

Praha
Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 02/81 08 81 11
fax: 02/24 81 08 49
e-mail: praha@schneider-electric.cz
http://www.schneider-electric.cz