Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Automatizace budov od firmy Moeller

Automa 6/2000

(Bk)

Automatizace budov od firmy Moeller

Německá firma Moeller přichází v poslední době na trh s mnoha zajímavými produkty a řešeními. Souvisí to s její orientací na nové, moderní technologie v automatizační technice. Firmě to přineslo i organizační změny. V současné době je tvořena třemi divizemi: divizí průmyslové automatizace, divizí automatizace budov a divizí techniky pro distribuci energie. Významným posílením úseku automatizace budov byla akvizice části firmy Weidmüller. Firma Moeller koupila divizi Weidmüller ConneXt, čímž nejen obohatila svůj sortiment, ale také získala více než padesát zkušených vývojových a marketingových inženýrů a množství prodejců v celé Evropě (včetně Česka).

Obr. 1.

Základem typického řešení firmy Moeller jsou jednotky DIALoc IRC (Integrated Room Controller), které ovládají osvětlení, topení, pohony žaluzií a další přístroje. Jejich vstupy mohou být snímače teploty, osvětlení a přítomnosti osob.Tyto jednotky mohou pracovat více méně autonomně, ale mohou být také spojeny do komunikační sítě sběrnicí LON. LON (Local Operating Network, ochranná značka firmy Echelon Corp.) je sběrnice široce rozšířená především v automatizaci budov a v dopravě. Jejím prostřednictvím může být k jednotce DIAloc IRC připojen např. ovládač DIAloc RCD (Room Control Device), který umožňuje přizpůsobit teplotu či osvětlení v místnosti momentálním požadavkům přítomných osob. Další jednotkou připojenou na síť může být DIAloc LP-SC (Link Power – System Clock). Tento modul obsahuje hodiny a zajišťuje vysílání časově závislých signálů (např. signálu pro omezení topení po skončení pracovní doby).

Síť LON má volnou topologii. Napájení jednotlivých prvků sítě může být realizováno stejným kabelem jako přenos dat. K zajištění napájení celé sítě je určen modul LPS/RTR. Ten ovšem může plnit více funkcí než jen napájet síť – může sloužit jako opakovač (při délce kabelu přes 500 m) nebo jako směrovač pro oddělení samostatných segmentů sítě.

Další jednotkou, jež může být zapojena do sítě LON, je DDC PS 4. Ta slouží jako komunikační most mezi sítí LON a jinými sítěmi, např. EIB, Suconet K, SMS, telecontrol, Profibus DP a AS-i. Tak je možné např. propojit technologickou síť se sítí domovní automatizace a vytvořit heterogenní automatizační systém. Prostřednictvím DDC PS4 lze k síti připojit také některý z operátorských panelů Moeller, např. nový MV 4. Tento operátorský panel s dotykovou obrazovkou a operačním systémem Windows CE může např. zobrazovat hlášení o alarmech, statistické údaje o spotřebě energie, ale umožňuje také z pracoviště operátora kontrolovat a ovládat zařízení v jednotlivých místnostech a poschodích.

Nové portfolio produktů, doplněné o výrobky, jež dříve patřily do sortimentu firmy Weidmüller, může každého přesvědčit, že firma Moeller je schopná realizovat jakýkoliv projekt v oblasti automatizace budov, od automatizace jednotlivých domácností a domů až po rozsáhlé projekty správních a průmyslových budov.