Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Automatizace a recese

Zajímáte se jako vývojář, výrobce, projektant, dodavatel, uživatel nebo pedagog o problematiku automatizační a informační techniky? Dotýkají se vás specifické „automatizační“ dopady hospodářské recese? Jste ochoten podělit se o své zkušenosti nebo vyslechnout názory jiných a diskutovat o nich? Máte zájem seznámit se s novými aktuálními odbornými tématy a pojmy ve výukových seminářích?
 
Je-li odpověď na některou z položených otázek kladná, je pátý ročník konference Automatizace, regulace a procesy ARaP 2009 s tématem Automatizace a recese (Praha, 3. a 4. listopadu 2009) pro vás zajímavou příležitostí, jak se odborně orientovat a veřejně prezentovat.
 
Konference ARaP se dlouhodobě profiluje jako technická konference se širokým spektrem účastníků a zajišťuje přehledovou výměnu obecně zajímavých technických poznatků především z oblasti automatizace. Přípravný programový výbor pozval letos ve větší míře významné osobnosti ze státní správy, průmyslových svazů a výrobců z oboru, aby se vyslovily k očekávaným trendům vývoje v souvislosti s recesí. Jména pozvaných přednášejících, prof. Moose (Fakulta dopravní ČVUT v Praze), Ing. Doležala (ředitel společnosti Honeywell, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace), doc. Šperlinka (Asociace inovačního podnikání, Svaz průmyslu a dopravy), kteří potvrdili účast, jsou zárukou aktuálních informací velkého významu. K těmto obecně pojatým přednáškám se zájemci mohou připojit prezentací svých odborných referátů.
 
V návaznosti na konferenci je letos nově nabízena možnost získat přehledové znalosti ve speciálně připravovaném půldenním kurzu – tutoriálu Demonstrované aktuální nástroje návrhu automatického řízení pro praxi, ve kterém s využitím vybavení laboratoří automatického řízení Fakulty strojní ČVUT budou na fyzikálních modelech předvedeny standardní i pokročilé metody seřizování regulátorů a řízení procesů. Kurz je určen všem pracovníkům z praxe a škol, kteří si sami chtějí vytvořit názor na uvedené nástroje, jež používají nebo hodlají používat, a to v porovnání s dalšími existujícími postupy.
 
Vítána je také spolupráce podnikatelů a firem z oboru automatizace. Firemní partneři mohou na konferenci prezentovat svoje výrobky a služby a také využít konferenci k náboru studentů.
 
Na webových stránkách http://www.arap.cz jsou průběžně zveřejňovány aktuální informace o průběhu příprav. Je možné se zde nezávazně zaregistrovat, a tak se přihlásit k odběru informací automaticky zasílaných elektronickou poštou.
(ed)
 

Konference ARaP má mezi podobnými akcemi pořádanými technickými vysokými školami zvláštní postavení: není to konference určená k prezentaci výsledků vědecké práce mezinárodní odborné veřejnosti ani k získávání „bobříků“, podle nichž jsou vědci hodnoceni, ale konference, jejímž cílem je vytvářet a posilovat komunitu odborníků, kteří působí v oboru automatizace, a přispívat k propojení státem placeného a soukromého výzkumu a vývoje a průmyslové praxe.
 
Vytváření a posilování komunity odborníků jsou důležité vždy, ale v době ekonomické krize ještě více než jindy. Období bezhlavého omezování nákladů, způsobeného panikou z náhlého hospodářského poklesu, pozvolna končí a průmyslové podniky se již začínají rozhlížet, jak znovu začít investovat do nástrojů, které by jim pomohly zefektivnit, zkvalitnit a lépe zabezpečit technologické procesy – a to je pro moderní automatizaci velká příležitost.
 
Myslím, že to je dost pádný důvod, proč se konference ARaP zúčastnit.
Petr Bartošík