Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Automation Studio Target for Simulink: nejvyšší míra integrace

Metody vývoje založené na modelování hrají v průmyslové automatizaci stále významnější roli. Klíčovým faktorem pro efektivní použití těchto metod je užití univerzálních nástrojů konzistentně v rámci celého systému.
 
Automation Studio Target for Simulink® od B&R je vývojový nástroj pro simulační prostředí Simulink s nejvyšší mírou integrace mezi nástroji dostupnými v současné době na trhu. Vývojové modely se pomocí něj tvoří v simulačním prostředí Simulink od firmy The MathWorks (v ČR zastoupené společností Humusoft) a následně implementují do průmyslových řídicích systémů B&R „stisknutím tlačítka“. Vývojáři tak těží ze synergie výrobků B&R a The MathWorks bez zbytečného úsilí vynaloženého na jejich součinnost.
 
Otevřená architektura vývojového prostředí Automation Studio od B&R a plná integrace generátoru kódu Automation Studio Target for Simulink vedou k efektivnímu začlenění modelů do automatizačního projektu s minimální nutností zásahů uživatele.
 
Velkou výhodou modelování a automatického generování kódu je, že jednou vytvořené modely mohou být použity opakovaně. Za poměrně nízkých nákladů je lze aktualizovat pro vývoj strojů budoucích generací. To napomáhá uživateli dlouhodobě udržet mezioborové know-how a značně zkrátit dobu uvedení strojů na trh.
 

B+R automatizace, spol. s r. o., e-mail: office.cz@br-automation.com, tel.: 541 420 311, www.br-automation.com