Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Automation Panel z korozivzdorné oceli do nepříznivého prostředí

Nový operátorský panel IP65 Automation Panel 920 je vyroben z korozivzdorné oceli a vybaven 19" displejem. Umožňuje nanejvýš pohodlně a spolehlivě ovládat stroje či zařízení i v krajně nepříznivých provozních podmínkách. Díky jedinečné kombinaci hladkých vnějších tvarů a odolných, životní prostředí neohrožujících materiálů je nová ovládací jednotka značky B&R ideálním operátorským rozhraním pro průmyslové úlohy s přísnými požadavky na hygienu. Těmto požadavkům je přizpůsobena i speciální konstrukce panelu. Fólie pokrývající čelní stranu panelu je celistvá, beze škvír či spár náchylných k usazování nečistot. Panel je tudíž ideálně vhodný do provozů s nejvyššími požadavky na čistotu a sterilnost výrobního prostředí, jako je tomu např. v potravinářství nebo ve farmaceutickém průmyslu. Odolný dotykový displej umožňuje obsluze bez problémů pracovat i v tlustých rukavicích. Vzhledem k vysokému stupni krytí, IP66 na čelní straně a IP65 na zadní straně přístroje, je možné panel rychle čistit ze všech stran současně. Periferní zařízení a paměťová média lze snadno připojit prostřednictvím portu USB s krytím IP65. Ke snadnému uvádění panelů do provozu jsou k dispozici prefabrikované propojovací kabely s konektory a různé příslušenství k montáži panelů na standardně používané nosné konstrukce.
 
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com