Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Automatické generování kódu podle IEC 61131 pro B&R Automation Studio

Nový nástroj Simulink PLC Coder od firmy The MathWorks, Inc., generuje z modelů vytvořených v programovacím prostředí Simulink zdrojový kód v podobě standardního strukturovaného textu (IEC 61131 Structured Text), který lze snadno použít ve vývojovém prostředí B&R Automation Studio. Produkt Simulink PLC Coder je ideální doplněk ná­stroje k automatickému gene­rování kódu Automation Stu­dio Target for Simulink, nabí­zeného společností B&R již po dva roky. Společnost B&R umožňuje uživatelům gene­rovat kód alternativně v jazy­ce ANSI-C nebo jako struk­turovaný text a automaticky ho vložit do automatizačního projektu. Díky nástroji Simulink PLC Coder bude možné v oboru prů­myslové automatizace využívat výhody metody Model-Based Design, kterou podporuje firma The MathWorks, Inc., přední producent a do­davatel softwaru pro technické výpočty. Metoda Model-Based Design v kombinaci s automatickým generováním kódu umožňuje efektivně využít čas i prostředky, a tím výrazně zkrátit a zlevnit vývojové proce­sy. Simulace včas odhalí chyby v návrhu a algoritmy vyzkoušené na modelech lze stiskem klávesy či tlačítka myši zavést do průmyslové řídicí jednotky. Vždy je ovšem rozhodujícím činitelem míra integrace příslušných nástrojů. Těsná spolupráce společností B&R a MathWorks zajistí kontinuitu v této oblasti do budoucna.
 
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com