Aktuální vydání

celé číslo

12

2019

Automatizace v energetice a pro efektivní využívání energie

Bezpečnost strojů a zařízení, bezpečnostní PLC moduly

celé číslo

Automa desetiletá

číslo 12/2004

Automa desetiletá

Když tenkrát v předjaří roku 1994 byla vyslovena myšlenka založit ve vydavatelství FCC Public nový časopis, vypadalo to trochu jako utopie. Vydávat další český časopis o automatizační technice, když v této jazykové oblasti už jeden působí? A ono to šlo...

Firmy podnikající v oblasti automatizační a regulační techniky v té době postrádaly alternativní odbornou tiskovinu, v níž by mohly ukázat a nabídnout velkému okruhu odborných čtenářů své výrobky a služby tak, jak vypadají v praxi. Proto se nový časopis měl orientovat především na popisy aplikací a vědomě se vyhýbat teoretickým pasážím a primárnímu prezentování výsledků vědeckého výzkumu.

Obr. 1.

První představení na veřejnosti bylo stanoveno na období konání Mezinárodního strojírenského veletrhu v září 1994 v Brně. Našlo se dost firem, které si vybraly právě nulté číslo časopisu Automa pro svou veletržní prezentaci. Určitě nelitovaly. Přečetli si o nich vystavovatelé, návštěvníci veletrhu a navíc i všichni čtenáři časopisu Elektro, dalšího odborného periodika vydavatelství FCC Public, který svého nového sourozence nesl jako vloženou přílohu.

Dík samozřejmě patří autorům prvních článků a také inzerentům za to, že na obchodní bázi pomohli otestovat životaschopnost časopisu. A mnohonásobný dík těm, kteří s časopisem spolupracovali v minulých letech, spolupracují s ním až do dnešní doby a přispívali či přispívají tím k jeho rozvoji.

První pravidelné vydání dvouměsíčníku Automa vyšlo v lednu 1995, černobíle, s barevnou obálkou, a jeho charakter odpovídal tomu, co bylo předesláno nultým číslem. Během let časopis měnil vzhled, vyvíjel se jeho obsah, nastaly změny i v obsazení redakce. Změnil se počet stránek, časopis je nyní celobarevný, na kvalitním křídovém papíře. Několikrát se změnila grafická úprava. Také tematické zaměření časopisu bylo postupně vyváženo tak, aby uspokojovalo co nejširší okruh čtenářů.

Počátky na jaře 1994, přes nulté číslo v létě až po první pravidelné číslo na začátku roku 1995 – to vše ohraničuje časový úsek vzniku časopisu před deseti lety. Docela slušný důvod k oslavě. Proto jednoho deštivého, přesto slavnostního listopadového dne několik desítek hostů spolu se současnými i bývalými pracovníky redakce časopisu Automa a s ostatními zaměstnanci vydavatelství FCC Public s nadhledem devatenáctého patra pražského hotelu Olympik vzpomenuli na léta začátků časopisu, který nyní zaujímá významné místo v odborné technické literatuře svého oboru.

Ing. Emil Širůček

Inzerce zpět