Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

AUMA se otevírá světu průmyslových sběrnic

číslo 8/2006

AUMA se otevírá světu průmyslových sběrnic

Společnost AUMA Riester GmbH & Co. KG (dále jen AUMA – Armaturen Und Maschinen-Antriebe) patří k předním světovým výrobcům elektrických servopohonů pro automatizaci ovládání průmyslových armatur. Firma byla založena v roce 1964 a ze skromných začátků si za více než čtyřicet let úspěšné práce vybudovala uznávané postavení na trhu s roční produkcí více než 70 tisíc servopohonů a obratem přes 150 milionů eur. Dnes je to finančně silná společnost, která si přesto, že přerůstá v mezinárodní organizaci, stále zachovává z hlediska kvality výroby a služeb svůj rodinný charakter. Ve svém hlavním sídle v Müllheimu v jižním Německu se může pochlubit moderní výrobní základnou na nejvyšší technické úrovni. S dalšími třemi továrnami a třemi servisními středisky v Německu a se šestnácti pobočkami a více než třiceti zastoupeními po celém světě je AUMA globální společností, která si trvale uvědomuje svou odpovědnost jak k zákazníkům, tak i ke svým více než 1 250 spolupracovníkům. Proto také na rozdíl od mnoha jiných firem AUMA pokračuje v investování do lidí, továren a techniky v Německu i jinde, aby byla stále schopna nabízet zákazníkům elektrické servopohony na nejvyšší technické úrovni. Vysoce kvalifikovaní zaměstnanci jsou jedním z hlavních důvodů trvalé důvěry zákazníků ve firmu AUMA.

Nejlepší obraz o firmě AUMA získají všichni návštěvníci výrobních provozů v Müllheimu, kteří se zde mohou na vlastní oči přesvědčit o vysoké profesionalitě a dokonalé organizaci výrobních postupů používaných při výrobě, montáži a testování elektrických servopohonů. Zcela jistě budou zaujati moderním výrobním prostředím a každý, kdo vezme servopohon AUMA poprvé do ruky, ihned pocítí, že má v ruce technicky špičkový výrobek, který zaručuje vysokou přesnost, robustnost a spolehlivost. Přitom mají servopohony, obrazně řečeno, těžký život, protože pracují nepřetržitě, většinou v nepříznivých pracovních podmínkách, jejich údržba je často zanedbávána, ale stále se od nich očekává, že budou pracovat tak, jak je požadováno. Pracovníci firmy AUMA dobře vědí, jak se v praxi se servopohony zachází, a díky svým dlouholetým zkušenostem a dokonalým testovacím programům dokážou vyrobit elektrické servopohony, které jsou vhodné pro každou aplikaci.

Modularita a otevřené komunikační protokoly

Zatímco základní funkce elektrického servopohonu je velmi jednoduchá a spočívá pouze v motorickém ovládání armatury, úroveň techniky, která se v současnosti pro řízení a ovládání základních funkcí servopohonu používá, je možné právem označit za špičkovou. Dnes je již většina odborníků dobře obeznámena s koncepcí a přednostmi průmyslových sběrnic, ale možná jsou překvapeni, že firma AUMA vyrábí elektrické servopohony komunikující po průmyslových sběrnicích již více než dvanáct let. AUMA se od počátku soustředila na otevřené komunikační protokoly a dnes může zákazníkům nabídnout ověřená řešení pro sběrnice Modbus, Profibus, Foundation Fieldbus, Devicenet atd. Díky důsledné modulární koncepci lze přechod na různé komunikační protokoly zajistit pouhou výměnou desky rozhraní, což je také podstatou principu plug & play, který firma na všech úrovních důsledně prosazuje. Modularita ovšem není důležitá pouze pro výrobce, ale je velmi výhodná i pro uživatele.

Obr. 1.

Obr. 1. Servopohony AUMA nacházejí rozsáhlé použití v závodech metalurgické společnosti Degussa AG (Rheinfelden, Německo)

Prodej elektrických servopohonů s rozhraním pro průmyslové sběrnice je pro firmu AUMA velmi významný a jeho podíl na jejím celkovém obratu každoročně roste. Obchodně velmi úspěšným projektem byla např. modernizace větracích systémů v silničních tunelech pod Alpami, při které byly všechny větrací ventily vybaveny elektrickými servopohony AUMA s rozhraním pro komunikaci po sběrnici. Protože šlo o velké vzdálenosti, bylo nutné použít optické kabely. Pro zajištění vysoké spolehlivosti a bezpečnosti byly v každém servopohonu použity dvě redundantní sběrnicové desky, aby při výpadku jedné z nich mohla komunikaci převzít druhá. Celkem bylo pro použití v silničních tunelech dodáno již přes 1 200 servopohonů s rozhraním pro průmyslové sběrnice. To je názorný příklad, že současný vývoj v oblasti komunikačních systémů mohou akceptovat i mnozí konzervativní odběratelé.

Vývoj automatického ovládání armatur pokračuje velmi rychlým tempem. Zatímco před patnácti lety byla jenom velmi malá část elektrických servopohonů AUMA vybavena integrovanou ovládací jednotkou, v současnosti je jich takto vybaveno již přes padesát procent. Komunikace po průmyslové sběrnici se dnes používá asi u deseti procent servopohonů s integrovanou ovládací jednotkou, přičemž podle kvalifikovaných odhadů by měl tento podíl během pěti až sedmi let vzrůst na 40 až 50 %. I jaderná energetika, kde se doposud používaly standardní elektrické servopohony bez integrované ovládací jednotky, se již zabývá možností používat v nové generaci jaderných elektráren servopohony s integrovaným řízením.

Nástup nové generace techniků, kteří získali již během studia mnoho informací o digitální technice a o komunikaci po průmyslových sběrnicích, povede k nárůstu zájmu o tyto automatizační prostředky, a tím k jejich mnohem většímu rozšíření.

Od průmyslových sběrnic k internetu

Díky velmi bohatému výrobnímu sortimentu může AUMA zákazníkovi vždy dodat nejvhodnější zařízení podle jeho individuálních požadavků. Může to být třeba i jen základní servopohon pro oblasti s extrémně nízkými teplotami, kde plně vyhoví elektromechanické řešení. Když se zákazník rozhodne pro integrované řízení, může mu AUMA nabídnout servopohon se standardní ovládací jednotkou Auma Matic nebo se špičkovou ovládací jednotkou Aumatic s inteligentním řízením motoru. Jestliže se požadavky zákazníka během doby změní, vždy je možné existující servopohony AUMA modernizovat a upravit tak, aby odpovídaly nejnovější úrovni techniky.

Důsledná modularita je pro firmu AUMA stále klíčovým faktorem pro to, aby se mohla lépe odlišit od konkurence na trhu. Je však třeba si uvědomit, že obsah pojmu modularita dnes prochází velkou změnou. Zatímco v minulosti se o modularitě uvažovalo vždy jen u hardwarových komponent, dnes modularita proniká stále víc i do oblasti softwarového vybavení mikrořadičů, mikroprocesorů a počítačů. Modulární sady softwarových řešení, které je možné snadno implementovat do existujících servopohonů, může uživatel často i volně stáhnout z internetu.

Obr. 2.

Obr. 2. S výhodou se servopohony AUMA používají pro ovládání armatur ve výrobních provozech chemického koncernu Buna (Boehlen, Německo)

Přechod z použití ovládací jednotky Auma Matic na použití ovládací jednotky Aumatic s vyšší inteligencí a lepšími komunikačními schopnostmi otevírá nové možnosti pro vybavení servopohonu podle individuálního přání zákazníka, jako je např. komplexní diagnostika nebo možnost preventivní údržby na dálku. Při použití ovládací jednotky Aumatic mohou technici firmy AUMA dokonce kontaktovat servopohon nainstalovaný na vzdáleném místě prostřednictvím internetu a satelitní techniky. Není to žádná utopie, protože již nyní si mnozí zákazníci přejí znát aktuální stav svých nainstalovaných servopohonů, ačkoliv jsou umístěny třeba v amazonských deštných pralesech. AUMA má skutečně zákazníky, kteří přenášejí data ze servopohonů ze vzdálených oblastí Brazílie do jejího hlavního města, odkud jsou posílána elektronickou poštou firmě AUMA k vyhodnocení diagnostických údajů. Zjištěná data jsou potom poslána stejnou cestou zpět a předána obsluze příslušného zařízení k opravě případné chyby nebo k optimalizaci činnosti servopohonu.

Výroba na objednávku, a přitom rychle

Základní myšlenkou úspěšně prosazované obchodní strategie firmy AUMA je centralizovaný vývoj, konstrukce a výroba, zatímco propagace, prodej a služby jsou decentralizované. V současnosti má AUMA výrobní závody v Německu, USA a Indii. Její největší výrobní základna je v Müllheimu, kde jsou k dispozici tři samostatné výrobní provozy. Poslední z nich, s výrobní plochou 6 500 m2, byl dokončen před dvěma lety a zdvojnásobil zdejší výrobní kapacitu. Všechny výrobní operace zajišťované v Müllheimu byly přemístěny do nového výrobního provozu, který se může chlubit nejmodernějším technologickým vybavením. Oba dosavadní výrobní provozy byly zcela uvolněny pro montážní operace a úpravy servopohonů podle požadavků zákazníků. To významně přispělo k větší flexibilitě a k rychlejšímu vyřizování objednávek. Zatímco před deseti lety trvalo v průměru čtrnáct až šestnáct týdnů, než se podařilo standardním způsobem vyřídit objednávky, dnes je tato lhůta šest až osm týdnů a přitom je stále ještě reálná možnost tuto dobu dále zkrátit. Díky skladovým zásobám mezinárodních obchodních a servisních zastoupení firmy AUMA mohou být mnozí zákazníci uspokojeni i podstatně rychleji.

Ovládání průmyslových armatur je velmi komplexní téma a správné specifikaci servopohonu pro každé konkrétní použití je třeba věnovat náležitou pozornost. AUMA proto činnost svých prodejců nezaměřuje jenom na akvizici, ale také na konzultace a jednání s budoucími uživateli. Vedle zajišťování dodávek výrobků prodejci nabízejí zákazníkům celý soubor služeb spojených s podporou při nákupu a projektování, pozáručním servisem, se zaškolením pracovníků pro údržbu a modernizaci existujících systémů pro ovládání armatur. To je v kombinaci se skutečně globální přítomností velká konkurenční výhoda firmy AUMA. Prostřednictvím svých zákazníků, k nimž patří koncoví uživatelé, projektové ústavy i výrobci armatur, je AUMA pevně začleněna do světového zpracovatelského průmyslu. To ji nutí stále sledovat aktuální situaci na trhu při současném respektování stanovené strategické koncepce na nejbližší roky. Působit globálně a jednat místně je pro firmu AUMA výstižné rčení. V souladu se svou obchodní politikou se AUMA chce i nadále soustředit na tři klíčové sektory: energetiku, vodní hospodářství a petrochemický průmysl, kde jsou elektrické servopohony skutečně nepostradatelné. Přitom neopomíjí ani další oblasti, kde se armatury se servopohony používají.

AUMA je velmi aktivní také v České republice. Působí zde již více než dvanáct let prostřednictvím své dceřiné společnosti AUMA – Servopohony, s. r. o., která zajišťuje komplexní dodávky elektrických servopohonů, odborný záruční i pozáruční servis a nadstandardní poradenské služby na špičkové úrovni. Aby mohla firma AUMA – Servopohony ještě lépe plnit své úkoly při stále větším počtu zákazníků, připravuje v současné době výstavbu nové obchodní a provozní budovy ve Staré Boleslavi (v blízkosti výjezdu z dálnice). Pracovníci firmy jsou přesvědčeni, že zde přivítají zákazníky v moderním a příjemném prostředí již během příštího roku.

Další informace zájemci najdou na webové adrese http://www.auma.com
[AUMA unlocks the power of Fieldbus technology. Valve World, June 2004, Nr. 9, s. 20–23.]

Ing. Karel Kabeš