Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Asociace APIL je od ledna členem Národní klastrové asociace

Členové Asociace pro inovace v logistice (APIL) se rozhodli propojit svou činnost s dalšími profesními asociacemi a spolky a se začátkem roku 2023 vstoupili do Národní klastrové asociace (NCA), ve které budou zastupovat sektor služeb pro logistiku.

Členové APIL jsou připraveni podpořit hlavní myšlenku a cíl NCA, kterým je propojování klastrových organizací, hájení jejich potřeb a rozvoj klastrové politiky nejen v České republice, ale i v EU.

Miroslav Hampel, předseda výkonné rady APIL, o činnosti a plánovaných aktivitách asociace uvedl: „Setkáváme se v rámci asociace v několika formátech. Organizujeme návštěvy referenčních projektů s cílem seznámit účastníky s reálnými přínosy v provozu. V minulém roce jsme navštívili klien­ty Tescoma, Demos trade a Dextrum Fulfillment. Pro letošek se aktuálně pracuje na konkrétních místech a termínech. Měly by být minimálně dva ročně.

Další akcí jsou jednání pracovních skupin na konkrétní témata nebo představení konkrétní nabídky našich členů ostatním, kdy jde o setkání s podporou zástupců obchodu a marketingu nebo naopak technických specia­listů. Pro letošní rok jsme definovali klíčová témata pracovních skupin – využití robotizace v logistice, aplikace virtuální a rozšířené reality v logistice, nové technologie v manipulační skladové technice, aplikace robotických ramen pro procesy logistiky, využití 5G v logistice. Členové APIL plánují v budoucnu organizovat vlastní konference na téma logistiky a inovací v ní. Jedenkrát za rok se koná shromáždění členů, které je nejvyšším orgánem spolku a má pracovní formální a následně neformální část. Dále jsou APIL a její členové zvaní na akce svých členů. Tyto akce jsou zaměřeny na externí partnery – zákazníky. Jde o akce BITO Konference, Kardex, Toyota – dny otevřených dveří nebo Kvados Day.

Kompletní informace o Asociaci pro inovace v logistice lze nalézt na webové stránce https://apil.cz/.

Národní klastrová asociace je nestátní nezisková organizace, která sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR.

Aktuálně NCA sdružuje 28 klastrových organizací a technologických platforem. S téměř 800 členy, kdy zaměstnává přes 200 tisíc pracovníků, je tedy významnou organizací i pro jednání s orgány státní správy a samosprávy.

Další podrobnosti o Národní klastrové asociaci jsou na webové stránce https://www.nca.cz.

(jh)