Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

AS-interface – komunikační prostředek průmyslové automatizace

číslo 10/2004

AS-interface – komunikační prostředek průmyslové automatizace

Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně budil zaslouženou pozornost stánek Sdružení AS-interface Česká republika. Pod hlavičkou sdružení výrobců a uživatelů průmyslové komunikační sběrnice AS-interface (AS-i) zde vystavovali svoje modelové aplikace tohoto moderního automatizačního prostředku velcí výrobci automatizační techniky, firmy Siemens, ifm electronic a Sick, a výzkumná pracoviště elektrotechnických fakult VUT v Brně a TU-VŠB v Ostravě (obr. 1 a obr. 2). Návštěvníci veletrhu mohli ve druhém patře pavilonu C např. zhlédnout funkční model jednoduchého manipulátoru či si poslechnout elektronický xylofon řízený programem z automatu Simatic S7-200 prostřednictvím sběrnice AS-i (obr. 1). Vše bylo realizováno s využitím silné zbraně tohoto komunikačního systému – plné kompatibility komponent sběrnice AS-i, nyní již dodávaných několika desítkami výrobců.

Obr. 1.

O sběrnici AS-i

Sběrnice AS-i je sítí typu master-slave, která podle nejnovější specifikace verze 2.1 obsahuje jedno řídicí zařízení (master) a až 31 (původní specifikace), popř. až 62 (nová specifikace verze 2.1) řízených zařízení (slave). K řízenému zařízení lze připojit až čtyři binární signály, takže v praxi může jedno řídicí zařízení komunikovat až se 124, popř. 248 pasivními binárními I/O. Na trhu jsou nyní zařízení podporující pouze původní variantu i zařízení podporující AS-i verze 2.1.

Specifikace AS-i verze 2.1 nabízí spolu s dvojnásobným počtem řízených zařízení také dokonalejší podporu analogových uzlů typu slave (A/D a D/A převodníky) v podobě dvou definovaných analogových profilů. Podobně jako u starší varianty je pro komunikaci s převodníky pracujícími s více než čtyřmi bity nutné využít několik cyklů sítě (např. dvanáctibitový A/D převodník potřebuje k předání naměřených dat šest cyklů sítě). Tato zdokonalená podpora analogových zařízení výrazně usnadňuje začlenění analogových I/O do řídicího systému.

Pokud jde o fyzickou realizaci sítě, základem zařízení typu slave je obvykle speciální čip AS-i. Zařízení lze však softwarově realizovat s téměř libovolným mikrořadičem. Charakterizuje je jeho profil a sestava I/O a na výběr je mnoho provedení také s krytím IP67. Řídicí zařízení sítě AS-i je běžně v podobě modulu do programovatelného automatu, v podobě samostatného přístroje nebo brány (gateway, mezisběrnicový spoj) s integrovaným malým programovatelným automatem. Podrobnější informace o AS-i lze nalézt např. v článku v časopise Automa č. 4/2004 na str. 8–11.

Obr. 2.

AS-i Safety at Work

Sběrnice AS-i rozhodně bere v potaz i rostoucí důraz praxe na bezpečnost a spolehlivost automatizačních systémů. Systém s obchodním názvem AS-i Safety at Work je unikátní kombinací standardních a bezpečnostních řízených zařízení a s velkou spolehlivostí komunikujících po společném fyzickém médiu. Na obr. 2 je pohled na takový modelový systém od firmy ifm electronic. V něm standardní zařízení typu AS-i master řídí standardní řízená zařízení AS-i a speciální zařízení s názvem Safety monitor se stará o bezpečnostní prvky (koncové a havarijní spínače). Tak jako celý systém, i tyto bezpečnostní prvky se jednoduše a nezaměnitelně připojují na unikátní profilovaný kabel sběrnice AS-i.

Systém AS-i Safety at Work je důležitou variantou sběrnice mezi úrovní snímačů a akčních členů a první úrovní řízení, který jednoduše splňuje požadavky na spolehlivý a bezpečný chod strojů a výrobních linek i dalších systémů především průmyslové výroby. Zájmové sdružení AS-interface Česká republika proto uspořádá v Brně 1. prosince 2004 seminář na toto téma (viz připojená informace v rámečku).

prof. Ing. František Zezulka, CSc., Ing. Radek Štohl, Ph.D.,
Sdružení AS-interface Česká republika


Seminář o AS-i Safety at Work v Brně

Půldenní seminář s výkladem a ukázkami použití systému AS-i Safety at Work pořádá ve středu 1. prosince 2004 dopoledne Sdružení AS-interface Česká republika v nové budově Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, Kolejní 4, 612 00 Brno. Bližší informace na http://www.as-interface.cz nebo na tel.: 541 141 302, 541 143 642.

Inzerce zpět